14/08/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khê ngạn thu tứ
溪岸秋思

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2014 22:28

 

Nguyên tác

桑柘窮頭三四家,
掛罾垂釣是生涯。
秋風忽起溪灘白,
零落岸邊蘆荻花。

Phiên âm

Tang giá cùng đầu tam tứ gia,
Quải tăng thuỳ điếu thị sinh nhai.
Thu phong hốt khởi khê than bạch,
Linh lạc ngạn biên lô địch hoa.

Dịch nghĩa

Trồng cây dâu, cây chá, có ba bốn nóc nhà nghèo khổ,
Họ sinh sống bằng nghề kéo lưới và câu cá.
Gió thu chợt nổi lên làm bờ suối trắng xoá,
Vì hoa lau cỏ rụng bay xuống.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ba bốn nhà nghèo trồng dâu chá
Sinh sống bằng lưới cá và câu
Gió thu nổi, bờ trắng phau
Hoa lau hoa địch theo nhau rụng đầy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Khê ngạn thu tứ