Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 13:53

溪興

山雨溪風卷釣絲,
瓦甌蓬底獨酌時。
醉來睡著無人喚,
流下前溪亦不知。

 

Khê hứng

Sơn vũ khê phong quyển điếu ty,
Ngoã âu bồng để độc chước thì.
Tuý lai thuỵ trước vô nhân hoán,
Lưu hạ tiền khê diệc bất tri.

 

Dịch nghĩa

Mưa núi gió khe nên phải cuốn cần câu lại cất,
Mang tô sành ra ngồi dưới mái cỏ bồng uống rượu một mình.
Khi say cứ lăn ra ngủ, chẳng ai gọi,
Chẳng cần quan tam ở cuối dòng hay ở trước khe.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khe mưa gió cần câu cuốn lại
Uống một mình dưới mái cỏ bồng
Khi say cứ việc lăn đùng
Chẳng ai kêu réo, suối rừng can chi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khe suối gió mưa cần xếp lại
Một mình uống rượu mái bồng che
Say lăn ra ngủ không người gọi
Đâu quản đầu khe hay cuối khe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời