Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 15:11

赤谷西崦人家

躋險不自喧,
出郊已清目。
溪回日氣暖,
徑轉山田熟。
鳥雀依茅茨,
藩籬帶松菊。
如行武陵暮,
欲問桃花宿。

 

Xích Cốc tây yêm nhân gia

Tê hiểm bất tự huyên,
Xuất giao dĩ thanh mục.
Khê hồi nhật khí noãn,
Kính chuyển sơn điền thục.
Điểu tước y mao tư,
Phiên ly đới tùng cúc.
Như hành Vũ Lăng mộ,
Dục vấn Đào Hoa túc.

 

Dịch nghĩa

Leo tới chỗ cheo leo không làm ồn ào,
Ra ngoại ô để mắt được thảnh thơi.
Khe vòng quanh, khí trời ấm áp,
Đường lần theo ruộng núi có lúa chín.
Chim sẻ nương mái tranh,
Rào dậu tiếp với thông, cúc.
Như buổi chiều lạc vào đất Vũ Lăng,
Muốn tới ở vùng Đào Hoa.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thám hiểm chớ ồn ào,
Ra ngoài để mắt mở.
Khê quanh, hơi núi đằm,
Đường mòn lúa ruộng rộ.
Rào dậu lẫn cúc tùng,
Sẻ di nương mái cỏ.
Như chiều nơi Vũ Lăng.
Đào Hoa muốn tới ở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta vượt hiểm, lòng còn khắc khoải,
Bước ra đồng mắt thấy rộng thênh.
Khe lượn vòng, nắng ấm hanh,
Ruộng chín uốn lượn bao quanh núi dài.
Sẻ tìm nơi mái tranh ẩn náu,
Cúc, tùng tươi rào giậu bao chăng
Ngỡ chiều minh đến Vũ Lăng,
Đào Nguyên lòng những bâng khuâng hỏi lòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chốn cheo leo không làm huyên náo
Rời ngoại ô mắt thấy thanh bình
Khí trời ấm áp suối quanh
Đường theo ruộng lúa mùa đang chín vàng
Chim sẻ nương mái tranh tá túc
Rào giậu quây thông cúc vào trong
Chiều như đến đất Vũ Lăng
Đêm nay muốn trọ ở vùng Đào Hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới chỗ cheo leo không ồn ào,
Ra ngoại ô thơ thới mắt sao!
Vòng suối khí trời quanh ấm áp,
Vòng đường núi lúa chín dồi dào.
Nương theo mái lá đàn chim sẻ,
Luống cúc tiếp liền thông dậu rào.
Vào đất Vũ Lăng chiều lạc lối,
Muốn về vùng đất ở Hoa Đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời