18/04/2024 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Cốc tây yêm nhân gia
赤谷西崦人家

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 15:11

 

Nguyên tác

躋險不自喧,
出郊已清目。
溪回日氣暖,
徑轉山田熟。
鳥雀依茅茨,
藩籬帶松菊。
如行武陵暮,
欲問桃花宿。

Phiên âm

Tê hiểm bất tự huyên,
Xuất giao dĩ thanh mục.
Khê hồi nhật khí noãn,
Kính chuyển sơn điền thục.
Điểu tước y mao tư,
Phiên ly đới tùng cúc.
Như hành Vũ Lăng mộ,
Dục vấn Đào Hoa túc.[1]

Dịch nghĩa

Leo tới chỗ cheo leo không làm ồn ào,
Ra ngoại ô để mắt được thảnh thơi.
Khe vòng quanh, khí trời ấm áp,
Đường lần theo ruộng núi có lúa chín.
Chim sẻ nương mái tranh,
Rào dậu tiếp với thông, cúc.
Như buổi chiều lạc vào đất Vũ Lăng,
Muốn tới ở vùng Đào Hoa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thám hiểm chớ ồn ào,
Ra ngoài để mắt mở.
Khê quanh, hơi núi đằm,
Đường mòn lúa ruộng rộ.
Rào dậu lẫn cúc tùng,
Sẻ di nương mái cỏ.
Như chiều nơi Vũ Lăng.
Đào Hoa muốn tới ở.
(Năm 759)

[1] Nhắc tích trong bài "Đào Hoa nguyên ký" của Đào Tiềm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xích Cốc tây yêm nhân gia