Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 22:51

晚行口號

三川不可到,
歸路晚山稠。
落雁浮寒水,
饑烏集戍樓。
市朝今日異,
喪亂幾時休。
遠愧梁江總,
還家尚黑頭。

 

Vãn hành khẩu hào

Tam xuyên bất khả đáo,
Quy lộ vãn sơn trù.
Lạc nhạn phù hàn thuỷ,
Cơ ô tập thú lâu.
Thị triều kim nhật dị,
Táng loạn kỷ thì hưu.
Viễn quý Lương Giang Tổng,
Hoàn gia thượng hắc đầu.

 

Dịch nghĩa

Vùng Tam Xuyên đã không thể tới được,
Vì đường về núi non trùng điệp.
Nhạn lạc đàn nổi trên nước lạnh,
Quạ đói đậu trên lầu canh.
Nơi vùng thành thị kinh đô ngày nay đổi khác,
Loạn lạc tới ngày nào thì ngưng đây?
Xa ngượng với ông Giang Tổng đời Lương,
Khi về nhà mà tóc vẫn còn đen.


(Năm 757)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tam Xuyên chẳng thể tới,
Đường về núi chênh vênh.
Nhạn lẻ sát nước lạnh,
Quạ đói tụ lầu canh.
Kinh thành ngày nay khác,
Chừng nào hết chiến tranh.
Thấy thẹn cùng Giang Tổng,
Khi về tóc vẫn xanh!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Tam Xuyên chẳng làm sao tới,
Đường trở về, chiều núi buồn tênh.
Vịt trời lội nước một mình,
Quạ đói tụ tập tháp canh kêu gào.
Cảnh triều, chợ giờ sao khác trước,
Đến bao giờ hết được loạn li?
Thẹn thua Giang Tổng ra đi,
Về nhà tóc vẫn xanh rì như xưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Tam Xuyên hiện không thể tới
Đường về chiều đồi núi điệp trùng
Lạc đàn nhạn nổi trên sông
Chòi canh quạ đói đậu quanh kêu gào
Triều đình, chợ trông vào khác trước
Cảnh loạn li chấm dứt bao giờ?
Thẹn cùng Giang Tổng thời xưa
Về nhà mái tóc vẫn chưa bạc gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không hề tới được đất Tam Xuyên,
Trùng điệp đường non núi nối liền.
Bầy lạc nhạn đàn trên nước lạnh,
Trên lầu quạ đói đậu canh miền.
Kinh đô thành thị nay thay khác,
Loạn lạc ngày nào mới hết đây?
Ngượng với ông Lương, Giang Tổng đó,
Hưu về nhà tóc vẫn đen thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời