23/05/2024 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn hành khẩu hào
晚行口號

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 22:51

 

Nguyên tác

三川不可到,
歸路晚山稠。
落雁浮寒水,
饑烏集戍樓。
市朝今日異,
喪亂幾時休。
遠愧梁江總,
還家尚黑頭。

Phiên âm

Tam xuyên bất khả đáo,
Quy lộ vãn sơn trù.
Lạc nhạn phù hàn thuỷ,
Cơ ô tập thú lâu.
Thị triều kim nhật dị,
Táng loạn kỷ thì hưu.
Viễn quý Lương Giang Tổng[1],
Hoàn gia thượng hắc đầu.

Dịch nghĩa

Vùng Tam Xuyên đã không thể tới được,
Vì đường về núi non trùng điệp.
Nhạn lạc đàn nổi trên nước lạnh,
Quạ đói đậu trên lầu canh.
Nơi vùng thành thị kinh đô ngày nay đổi khác,
Loạn lạc tới ngày nào thì ngưng đây?
Xa ngượng với ông Giang Tổng đời Lương,
Khi về nhà mà tóc vẫn còn đen.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tam Xuyên chẳng thể tới,
Đường về núi chênh vênh.
Nhạn lẻ sát nước lạnh,
Quạ đói tụ lầu canh.
Kinh thành ngày nay khác,
Chừng nào hết chiến tranh.
Thấy thẹn cùng Giang Tổng,
Khi về tóc vẫn xanh!
(Năm 757)

[1] Giang Tổng (519-594) giỏi thơ văn, làm quan hai triều Lương và Trần thời Nam Bắc triều, đều được vua sủng ái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn hành khẩu hào