15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 21:45

歲晏行

歲雲暮矣多北風,
瀟湘洞庭白雪中。
漁父天寒網罟凍,
莫徭射雁鳴桑弓。
去年米貴闕軍食,
今年米賤大傷農。
高馬達官厭酒肉,
此輩杼軸茅茨空。
楚人重魚不重鳥,
汝休枉殺南飛鴻。
況聞處處鬻男女,
割慈忍愛還租庸。
往日用錢捉私鑄,
今許鉛錫和青銅。
刻泥為之最易得,
好惡不合長相蒙。
萬國城頭吹畫角,
此曲哀怨何時終。

 

Tuế yến hành

Tuế vân mộ hĩ đa bắc phong,
Tiêu Tương, Động Đình, bạch tuyết trung.
Ngư phụ thiên hàn võng cổ đống,
Mạc dao xạ nhạn minh tang cung.
Khứ niên mễ quý khuyết quân thực,
Kim niên mễ tiện đại thương nông.
Cao mã đạt quan yêm tửu nhục,
Thử bối trữ trục mao tì không.
Sở nhân trọng ngư bất trọng điểu,
Nhữ hưu uổng sát nam phi hồng.
Huống văn xứ xứ chúc nam nữ,
Cát từ nhẫn ái hoàn tô dung.
Vãng nhật dụng tiền tróc tư chú,
Kim hứa diên tích hoà thanh đồng.
Khắc nê vi chi tối dị đắc,
Háo ố bất hợp trường tương mông.
Vạn quốc thành đầu xuy hoạ giác,
Thử khúc ai oán hà thì chung.

 

Dịch nghĩa

Đã đến cuối năm rồi, sao gió bắc quá nhiều,
Cả hai vùng Tiêu Tương lẫn Động Đình, tuyết rơi trắng xoá.
Vì trời lạnh nên lưới của dân chài đông cứng,
Nhưng dân ít người kia vẫn lấy cung dâu bắn chim nhạn.
Năm ngoái gạo khan hiếm nên binh sĩ thiếu lương ăn,
Năm nay giá gạo rẻ thì nhà nông lại chết đói.
Các quan lớn đi xe sang thì rượu thịt ê hề,
Còn cái bọn có thoi dệt với khung cửi thì không có một sợi cỏ.
Người Sở quý cá chứ không quí chim,
Bọn bay nên ngưng giết bừa chim hồng đang bay về miền nam.
Huống chi nghe nói nơi nơi dân chúng đem bán con cái,
Phải dứt bỏ lòng thương con để lấy tiền nộp tô thuế.
Trước dùng tiền đem nấu chảy để chế ra các đồ dùng trong nhà,
Nên giờ kim loại bán ngoài thị trường gồm đồng trộn với thiếc.
Nếu mềm nhũn như bùn thì dễ trộn với nhau,
Yêu và ghét không thể hợp được nên cứ cành cựa như thế.
Khắp nơi, tiếng tù và nơi trạm canh trên thành cứ thổi hoài,
Cái khúc buồn nản này đến bao giờ thì ngưng đây?


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Năm đã tàn rồi, gió bấc lồng,
Tiêu Tương, Động Đình tuyết trắng bông.
Trời lạnh dân chài tay lưới cóng,
Mạc dao bắn nhạn bật dây cung.
Năm trên gạo kém thiếu lương lính,
Năm nay gạo rẻ tội nhà nông.
Quan lớn trong triều ngấy rượu thịt,
Bọn dân mảnh vải tấm tranh không.
Người Sở ghét chim, ưa thích cá,
Hồng về nam, chớ giết toi hồng.
Huống nghe chốn chốn bán con cái,
Vì thuế vì tô cắt khúc lòng.
Trước đây bắt kẻ đúc tiền lậu,
Giờ cho chì kẽm pha trộn đồng.
Khuôn đất làm ra rất dễ được,
Tốt xấu đừng cho đánh lộn sòng.
Khắp nước đầu thành vang tiếng ốc,
Tiếng kêu ai oán thuở nào xong?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm tàn, gió bắc từng hồi,
Tiêu Tương, cả Động Đình, trời tuyết rơi.
Lạnh nên tay lưới cóng rồi,
Cung dâu đừng bắn lên trời nhạn kêu.
Năm qua, lính thiếu ăn nhiều,
Năm nay, lúa rẻ, tiêu điều nhà nông.
Quan cao, rượu thịt thừa dùng,
Bọn này, thợ dệt, còn không túp lều.
Sở ưa cá, ghét chim nhiều,
Chim hồng chớ hại, chúng đều về nam.
Bán con trai gái, than van,
Cắt thương yêu, thuế lo toan cho tròn.
Xưa,, tiền lậu, bắt chẳng còn,
Nay đồng pha kẽm cho tròn một thoi.
Khuôn bằng đất dễ làm thôi,
Tốt và xấu sẽ muôn đời lấn nhau.
Tù và khắp chốn, thương đau,
Bao giờ cái khúc thảm sầu này ngưng!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm tàn gió bấc thổi từng hồi,
Tiêu Tương, Động Đình tuyết tả tơi.
Trời lạnh, lưới đông dân đánh cá,
Bắn chim, cung lắp bọn người Hồi.
Năm ngoái gạo khan: lương quân thiếu,
Giờ đây dân đói: giá gạo hời.
Xe ngựa các quan, thừa rượu thịt,
Cửa nhà dân chúng, nhẵn trong ngoài.
Người Sở ghét chim mà ưa cá,
Bay ngưng giết uổng hồng nam xuôi.
Huống nghe khắp chốn bán con trẻ,
Bỏ hiền, nán yêu: sưu thuế đòi.
Bữa trước dùng tiền đúc của cải,
Nên nay đồng, thiếc chung một thoi.
Nặn bùn mà thành rất dễ được,
Yêu, ghét không hợp ắt chống hoài.
Khắp nước đầu thành vang tiếng ốc,
Khúc ấy ai oán bao giờ thôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối năm mây gió đông thổi miết
Động Đình, Tiêu Tương tuyết chìm trong
Dân chài lưới lạnh bỏ không
Thảnh thơi bắn nhạn, cung bằng gỗ dâu
Năm ngoái gạo giá cao lính đói
Nay nhà nông thua lỗ rất nhanh
Quan to rượu thịt chán ăn
Giới con thoi túp lều tranh im lìm
Dân đất Sở ngán chim hơn cá
Hãy ngưng ngay bắn phá chim hồng
Nghe nơi nơi phải bán con
Có tiền nộp thuế, đau lòng phải kiêng
Khi trước đúc tiền riêng bị bắt
Nay hợp kim chì thiếc đồng thau
Khuôn tiền bùn đất làm mau
Dù tiền tốt xấu dài lâu phải xài
Đầu thành thổi tù và sơn đẹp
Tới bao giờ dứt khúc buồn này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời