Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Lý Chi Phương (2)

Đăng bởi Vanachi vào 12/03/2014 21:46

書堂飲既夜復邀李尚書下馬月下賦絕句

湖水林風相與清,
殘尊下馬復同傾。
久判野鶴如霜鬢,
遮莫鄰雞下五更。

 

Thư đường ẩm ký dạ phục yêu Lý thượng thư há mã, nguyệt hạ phú tuyệt cú

Hồ thuỷ lâm phong tương dữ thanh,
Tàn tôn há mã phục đồng khuynh.
Cửu phán dã hạc như sương mấn,
Già mạc lân kê hạ ngũ canh.

 

Dịch nghĩa

Nước hồ, gió rừng một màu trong mát,
Cạn ly xuống ngựa lại cùng nghiêng ngả.
Tóc bạc như hạc đồng đã lìa từ lâu,
Mặc kệ cho gà hàng xóm gáy canh năm.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăng hồ, gió núi một mình tuơi
Xuống ngựa cùng nhau lại chén chơi
Đêm mặc năm canh gà cách xóm
Tóc bù hai mái hạc ngoài trời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nước hồ gió núi một màu trong,
Xuống ngựa ly kia lại chuốc cùng.
Mặc kệ canh năm gà xóm gáy,
Tóc sương chia cách tựa hạc đồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Trăng hồ gió núi cảnh vui thay
Chén nữa dừng yên tiệc lại bày
Hai mái đã liều như cánh hạc
Tha hồ gà gáy suốt đêm nay


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió rừng hồ nước mát màu tươi,
Xuống ngựa cạn ly say ngả người.
Chia biệt hạc đồng lâu tóc bạc,
Mặc cho gà xóm gáy mai rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió rừng hồ nước màu trong,
Cạn ly xuống ngựa đồng lòng nghiêng say.
Hạc đồng tóc bạc lìa nay,
Mặc cho gà xóm báo ngày sáng ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước hồ gió núi trong và mát
Xuống ngựa lại cùng bác nghiêng bầu
Tóc sương hạc rụng từ lâu
Mặc cho gà xóm gáy câu sáng rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời