28/05/2022 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư đường ẩm ký dạ phục yêu Lý thượng thư há mã, nguyệt hạ phú tuyệt cú
書堂飲既夜復邀李尚書下馬月下賦絕句

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/03/2014 21:46

 

Nguyên tác

湖水林風相與清,
殘尊下馬復同傾。
久判野鶴如霜鬢,
遮莫鄰雞下五更。

Phiên âm

Hồ thuỷ lâm phong tương dữ thanh,
Tàn tôn há mã phục đồng khuynh.
Cửu phán dã hạc như sương mấn,
Già mạc lân kê hạ ngũ canh.

Dịch nghĩa

Nước hồ, gió rừng một màu trong mát,
Cạn ly xuống ngựa lại cùng nghiêng ngả.
Tóc bạc như hạc đồng đã lìa từ lâu,
Mặc kệ cho gà hàng xóm gáy canh năm.

Bản dịch của Nhượng Tống

Trăng hồ, gió núi một mình tuơi
Xuống ngựa cùng nhau lại chén chơi
Đêm mặc năm canh gà cách xóm
Tóc bù hai mái hạc ngoài trời
(Năm 768)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thư đường ẩm ký dạ phục yêu Lý thượng thư há mã, nguyệt hạ phú tuyệt cú