Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 22:23

即事(百寶裝腰帶)

百寶裝腰帶,
真珠絡臂鞲。
笑時花近眼,
舞罷錦纏頭。

 

Tức sự (Bách bảo trang yêu đới)

Bách bảo trang yêu đới,
Chân châu lạc tý câu.
Tiếu thì hoa cận nhãn,
Vũ bãi cẩm triền đầu.

 

Dịch nghĩa

Có hàng trăm thứ quí giá bày ra quanh thắt lưng,
Những viên ngọc thật quấn quanh cánh tay.
Khi cười hoa gần sát nơi mắt,
Múa xong là có gấm phủ lên đầu.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quanh eo quấn đá quý,
Cánh tay nạm ngọc châu.
Lúc cười hoa sát mắt,
Múa xong, gấm phủ đầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng trăm thứ quí quanh lưng bày,
Ngọc thật quấn quanh cả cánh tay.
Nơi mắt cười hoa gần sát mặt,
Múa xong có gấm phủ lên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng trăm thứ quí quanh lưng,
Những viên ngọc thật quấn từng cánh tay.
Cười hoa nơi mắt sát mày,
Múa xong có gấm phủ ngay lên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quanh thắt lưng hàng trăm thứ quý
Cả cánh tay quấn kín chân châu
Khi cười hoa sát mái đầu
Múa xong có gấm phủ đầu choàng ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời