27/07/2024 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự (Bách bảo trang yêu đới)
即事(百寶裝腰帶)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 22:23

 

Nguyên tác

百寶裝腰帶,
真珠絡臂鞲。
笑時花近眼,
舞罷錦纏頭。

Phiên âm

Bách bảo trang yêu đới,
Chân châu lạc tý câu.
Tiếu thì hoa cận nhãn,
Vũ bãi cẩm triền đầu[1].

Dịch nghĩa

Có hàng trăm thứ quí giá bày ra quanh thắt lưng,
Những viên ngọc thật quấn quanh cánh tay.
Khi cười hoa gần sát nơi mắt,
Múa xong là có gấm phủ lên đầu.

Bản dịch của Phạm Doanh

Quanh eo quấn đá quý,
Cánh tay nạm ngọc châu.
Lúc cười hoa sát mắt,
Múa xong, gấm phủ đầu.
(Năm 762)

[1] Tặng phẩm của người thưởng thức dành cho nghệ nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tức sự (Bách bảo trang yêu đới)