Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 09:03

存歿口號其一

席謙不見近彈棋,
畢曜仍傳舊小詩。
玉局他年無限笑,
白楊今日幾人悲。

 

Tồn một khẩu hào kỳ 1

Tịch Khiêm bất kiến cận đàn kỳ,
Tất Diệu nãi truyền cựu tiểu thi.
Ngọc Cục tha niên vô hạn tiếu,
Bạch Dương kim nhật kỷ nhân bi.

 

Dịch nghĩa

Gần đây không thấy Tịch Khiêm gảy đàn với đánh cờ,
Tất Diệu còn truyền lại bài thơ cũ ngắn.
Năm trước nơi quán Ngọc Cục cười không dứt,
Hôm nay ở quán Bạch Dương có mấy người buồn.


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tịch Khiêm đàn, cờ thấy thiếu rồi,
Tất Diệu để lại bài thơ cười.
Ngọc Cục năm xưa cười không dứt,
Bữa nay Bạch Dương buồn mấy người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tịch Khiêm không thấy đánh đàn, cờ,
Tất Diệu còn truyền bài ngắn thơ.
Ngọc Cục năm xưa cười chẳng dứt,
Bạch Dương nay có mấy người buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tịch Khiêm đàn cờ gần không thấy
Tất Diệu còn thơ đấy đôi bài
Năm xưa Ngọc Cục ngất cười
Bạch Dương nay có vài người buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời