Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 15:31

送李卿曄

王子思歸日,
長安已亂兵。
沾衣問行在,
走馬向承明。
暮景巴蜀僻,
春風江漢清。
晉山雖自棄,
魏闕尚含情。

 

Tống Lý khanh Diệp

Vương tử tư quy nhật,
Trường An dĩ loạn binh.
Triêm y vấn hành tại,
Tẩu mã hướng thừa minh.
Mộ cảnh Ba Thục tích,
Xuân phong Giang Hán thanh.
Tấn sơn tuy tự khí,
Nguỵ khuyết thượng hàm tình.

 

Dịch nghĩa

Cái ngày mà cậu ấm mong về,
Nơi Trường An đã có loạn quân.
Áo ướt vì nước mắt khi yết kiến vua tại nơi tạm trú,
Phóng ngựa về cư xá dành cho các quan.
Vùng Ba Thục, cảnh về chiều chật chội,
Chốn Giang Hán gió xuân trong mát.
Núi vùng Tấn tuy tự bỏ đi,
Nhưng cửa Nguỵ vẫn còn lòng nhung nhớ.


(Năm 764)

Nguyên chú: “Hoa, Hoài An Trung công Tú chi tử, thì dĩ tội biếm Lĩnh Nam” 曄,淮安忠公琇之子,時以罪貶嶺南 (Hoa là con của Hoài An Trung công Tú, lúc đó phạm tội bị biếm đi Lĩnh Nam).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày cậu ấm mong về,
Trường An đã có loạn.
Áo ướt tới chầu vua,
Ngựa chở tới nhà trạm.
Cảnh chiều hẹp, xứ Ba,
Gió xuân mát, Giang Hán.
Núi Tấn tự bỏ đi,
Triều đình, lòng vẫn cảm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cái ngày cậu ấm mong về,
Nơi Trường An đã có bề loạn quân.
Yết vua lệ ướt áo quần,
Phóng về cư xá ngựa quan trạm dành.
Vùng Ba Thục xế chiều nhanh
Nơi Giang Hán gió xuân lành mát trong.
Tuy vùng Núi Tấn bỏ không,
Nhưng thành cửa Nguỵ còn lòng nhớ nhung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày mà vương tử lo về,
Tràng An ngày ấy loạn vì binh đao.
Hỏi tin nước mắt tuôn trào,
Điện Thừa Minh ngựa xông vào kể chi!
Đất Ba Thục chiều về hiu quạnh,
Giang, Hán xuân gió lạnh trong thanh.
Tấn Sơn từ giã cũng đành,
Lòng lo cửa khuyết cung đình ra sao.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày cậu ấm mong chờ về lại
Thì Trường An trở ngại binh đao
Hỏi thăm nước măt ướt bào
Kỵ binh giặc đã xông vào Thừa Minh
Cảnh Ba Thục thê lương chiều xuống
Gió xuân nơi Giang Hán mát trong
Tuy rằng tự bỏ Tấn sơn
Trong lòng vẫn cứ nhớ thương triều đình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời