18/10/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý khanh Hoa
送李卿曄

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:52

 

Nguyên tác

王子思歸日,
長安已亂兵。
沾衣問行在,
走馬向承明。
暮景巴蜀僻,
春風江漢清。
晉山雖自棄,
魏闕尚含情。

Phiên âm

Vương tử tư quy nhật,
Trường An dĩ loạn binh.
Triêm y vấn hành tại,
Tẩu mã hướng thừa minh.
Mộ cảnh Ba Thục tích,
Xuân phong Giang Hán[1] thanh.
Tấn sơn[2] tuy tự khí,
Nguỵ khuyết[3] thượng hàm tình.

Dịch nghĩa

Cái ngày mà cậu ấm mong về,
Nơi Trường An đã có loạn quân.
Áo ướt vì nước mắt khi yết kiến vua tại nơi tạm trú,
Phóng ngựa về cư xá dành cho các quan.
Vùng Ba Thục, cảnh về chiều chật chội,
Chốn Giang Hán gió xuân trong mát.
Núi vùng Tấn tuy tự bỏ đi,
Nhưng cửa Nguỵ vẫn còn lòng nhung nhớ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày cậu ấm mong về,
Trường An đã có loạn.
Áo ướt tới chầu vua,
Ngựa chở tới nhà trạm.
Cảnh chiều hẹp, xứ Ba,
Gió xuân mát, Giang Hán.
Núi Tấn tự bỏ đi,
Triều đình, lòng vẫn cảm.
(Năm 764)

Nguyên chú: “Hoa, Hoài An Trung công Tú chi tử, thì dĩ tội biếm Lĩnh Nam” 曄,淮安忠公琇之子,時以罪貶嶺南 (Hoa là con của Hoài An Trung công Tú, lúc đó phạm tội bị biếm đi Lĩnh Nam).

[1] Chỉ Quỳ Châu vì nơi này nằm trong lưu vực sông Trường giang và Hán thuỷ.
[2] Chỉ Giới sơn tại Miên Thượng, thời Xuân Thu thuộc nước Tấn, nay là Giới Hưu, Sơn Tây. Tích Giới Chi Thôi 介之推 hay Giới Tử Thôi 介子推, người xa lánh công danh.
[3] Thời xưa bên ngoài cửa cung vua có xây một cửa dùng niêm yết luật pháp. Sau dùng để chỉ triều đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Lý khanh Hoa