Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:20

送何侍禦歸朝

舟楫諸侯餞,
車輿使者歸。
山花相映發,
水鳥自孤飛。
春日垂霜鬢,
天隅把繡衣。
故人從此去,
寥落寸心違。

 

Tống Hà thị ngự quy triều

Chu tiếp chư hầu tiễn,
Xa dư sứ giả quy.
Sơn hoa tương ánh phát,
Thuỷ điểu tự cô phi.
Xuân nhật thuỳ sương mấn,
Thiên ngung bả tú y.
Cố nhân tòng thử khứ,
Liêu lạc thốn tâm vi.

 

Dịch nghĩa

Thuyền bè chở các chư hầu tới tiễn đưa,
Xe cộ chở sứ giả nhà vua trở về kinh.
Hoa núi cùng rạng ánh,
Chim nước một mình bay.
Ngày xuân nép vào mái tóc trắng như sương,
Chân trời mang áo thêu.
Bạn cũ xa cách từ đây,
Trơ vơ tấc lòng bị thương tổn.


(Năm 763)

Lời tự: "Lý Tử Châu phiếm chu diên thượng tác" 李梓州泛舟筵上作 (Viết trong bữa tiệc khi đi chơi trên thuyền của ông họ Lý ở Tử Châu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền bè chư hầu tiễn,
Xe cộ sứ giả về.
Hoa núi cùng chiếu rạng,
Chim nước bóng cao mờ.
Ngày xuân nương mái bạc,
Chân trời khoác áo the.
Người cũ từ nay cách,
Ngơ ngác lòng não nề.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền chở chư hầu tới tiễn đưa,
Về kinh xe sứ giả nhà vua.
Hoa non cùng nở ngời màu sắc,
Chim nước một mình bay liệng thưa.
Tóc trắng như sương xuân nép mái,
Chân trời mang áo thêu như hoa.
Bạn cũ từ đây xa cách nhỉ,
Trơ vơ thương tổn tấc lòng qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bậc chư hầu chèo thuyền theo tiễn,
Sứ giả về, xe cộ sẵn sàng.
Núi hoa đua nở rộn ràng,
Chim nước nhẹ nhàng cất cánh riêng bay.
Xuân về đây, tóc nay lốm đốm,
Nơi chân trời, áo gấm níu tay.
Người xưa từ biệt lần này,
Còn người lưu lạc thấy sai của mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền bè chở các quan tới tiễn
Công xa đưa sứ giả về kinh
Hoa rừng rạng ánh lung linh
Chim trên dòng nước một mình tung bay
Nắng xuân chiếu tóc mây buông rủ
Chân trời mang màu đỏ áo thêu
Bạn thân xa cách về triều
Tấc lòng liêu lạc có điều tổn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời