15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/03/2015 14:57

秦州雜詩其十六

東柯好崖谷,
不與眾峰群。
落日邀雙鳥,
晴天卷片雲。
野人矜險絕,
水竹會平分。
採藥吾將老,
兒童未遣聞。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 16

Đông Kha hảo nhai cốc,
Bất dư chúng phong quần.
Lạc nhật yêu song điểu,
Tình thiên quyển phiến vân.
Dã nhân căng hiểm tuyệt,
Thuỷ trúc hội bình phân.
Thái dược ngô tướng lão,
Nhi đồng vị khiển văn.

 

Dịch nghĩa

Đông Kha thật là một hang núi đẹp,
Không cùng chung với các ngọn núi khác.
Chiều tà kêu gọi cặp chim về,
Trời tạnh thì cuốn đám mây.
Dân quê sống trong vùng đó tự hào về thế hiểm trở,
Loại trúc sống dưới nước cùng tà tà ngang nhau.
Hái thuốc ta già đến rồi,
Con trẻ chưa khiến nghe điều đó.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đông Kha, hang núi tốt,
Chẳng dính núi chung quanh.
Tối giục đôi chim đến,
Cuốn mây trời nắng hanh.
Người dân khoe cảnh hiếm,
Túc nước phẳng nhành nhành.
Hái thuốc ta đà lão,
Trẻ nhỏ, hiểu sao đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đông Kha hang đá tốt ghê,
Chẳng cùng các núi rủ rê kết bầy.
Chiều, đôi chim gọi về đây,
Trời quang vì các đám mây cuốn rồi.
Dân kiêu thế hiểm khắp nơi,
Trúc sinh nơi nước đều thời bằng nhau.
Ta già hái thuốc chẳng mau,
Chửa cho trẻ biết được đâu việc này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hang núi đẹp: Đông Kha,
Chẳng cùng các ngọn kia.
Trời xanh đám mây cuốn,
Cặp chim buổi xế tà.
Dân quê cậy thế hiểm,
Trúc nước ngang một bờ.
Con trẻ chưa muốn biết,
Hái thuốc ta sắp già.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hang Đông Kha là hang núi tốt
Không cùng trong tập hợp núi đồi
Chiều về chim cặp chào mời
Trời quang mây nổi cuốn dời đi xa
Dân quê hiểm quả là không có
Trúc bên khe phân biệt rõ ràng
Sắp già hái thuốc khó khăn
Mà bầy trẻ nhỏ chưa ham học nghề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi đẹp Đông Kha hang tựa nhà,
Không cùng với các ngọn non xa.
Chiều tà kêu gọi chim về tổ,
Trời tạnh thì cuốn mây sắc ngà.
Thế hiểm tự hào dân muốn sống,
Mọc ngang thuỷ trúc cùng tà tà.
Ta già thời đến đi hái thuốc,
Điều đó chưa từng nghe trẻ ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời