26/09/2022 06:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 16
秦州雜詩其十六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:50

 

Nguyên tác

東柯好崖谷,
不與眾峰群。
落日邀雙鳥,
晴天卷片雲。
野人矜險絕,
水竹會平分。
採藥吾將老,
兒童未遣聞。

Phiên âm

Đông Kha hảo nhai cốc,
Bất dư chúng phong quần.
Lạc nhật yêu song điểu,
Tình thiên quyển phiến vân.
Dã nhân căng hiểm tuyệt,
Thuỷ trúc hội bình phân.
Thái dược ngô tướng lão,
Nhi đồng vị khiển văn.

Dịch nghĩa

Đông Kha thật là một hang núi đẹp,
Không cùng chung với các ngọn núi khác.
Chiều tà kêu gọi cặp chim về,
Trời tạnh thì cuốn đám mây.
Dân quê sống trong vùng đó tự hào về thế hiểm trở,
Loại trúc sống dưới nước cùng tà tà ngang nhau.
Hái thuốc ta già đến rồi,
Con trẻ chưa khiến nghe điều đó.

Bản dịch của mailang

Đông Kha, hang núi tốt,
Chẳng dính núi chung quanh.
Tối giục đôi chim đến,
Cuốn mây trời nắng hanh.
Người dân khoe cảnh hiếm,
Túc nước phẳng nhành nhành.
Hái thuốc ta đà lão,
Trẻ nhỏ, hiểu sao đành.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 16