Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:55

觀兵

北庭送壯士,
貔虎數尤多。
精銳舊無敵,
邊隅今若何。
妖氛擁白馬,
元帥待雕戈。
莫守鄴城下,
斬鯨遼海波。

 

Quan binh

Bắc đình tống tráng sĩ,
Tì hổ số vưu đa,
Tinh nhuệ cựu vô địch,
Biên ngung kim nhược hà.
Yêu phân ủng bạch mã,
Nguyên suý đãi điêu qua.
Mạc thủ Nghiệp Thành hạ,
Trảm kình Liêu Hải ba.

 

Dịch nghĩa

Sân phía bắc tiễn đoàn quân,
Số quân hùng mạnh lớn lao.
Đoàn quân tinh nhuệ đã từng là vô địch,
Mà sao nơi biên cương nay lại sảy ra như thế.
Yêu khí cản ngăn ngựa trắng,
Vị tướng lãnh chờ cây giáo có khắc.
Chớ có ở lại giữ Nghiệp Thành làm gì,
Phải xông lên ngọn sóng ở Liêu Hải mà chém cá kình.


(Năm 758)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sân bắc coi binh sĩ,
Hiên ngang lũ lượt qua.
Giỏi giang từng vô địch,
Ngoài biên nay thế a!
Yêu khí cản ngựa trắng,
Binh lính, tướng lãnh chờ!
Đừng giữ Nghiệp Thành nữa,
Chém kình sóng xông ra.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Bắc Đình tiễn bao tráng sĩ,
Quân hùng cường số kể càng đông.
Xưa kia tinh nhuệ vô song,
Nay nơi biên ải xem chừng ra sao?
Quân giặc cưỡi biết bao ngựa trắng,
Nguyên suý giờ ai đáng làm đây?
Nghiệp Thành xin chớ lo vây,
Cá kình phải chém ở ngoài biển Liêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiễn quân nơi sân toà phía bắc
Đa số mang vẻ cọp gấu oai
Là quân tinh nhuệ thắng hoài
Nay ra biên cảnh họ thời ra sao?
Yêu khí luôn phủ bao ngựa trắng
Nguyên soái chờ mác chạm vua ban
Đừng nên lấy lại Nghiệp Thành
Dồn quân chém bọn cá kình biển Liêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía bắc sân đoàn đi tiễn quân,
Số quân hùng mạnh lớn lao dần.
Đoàn quân tinh nhuệ từng vô địch,
Mà chốn biên cương lại chuyển vần.
Yêu khí cản ngăn con ngựa trắng,
Tướng quân chờ lĩnh ấn gươm vàng.
Nghiệp Thành chớ ở đây gìn giữ,
Liêu Hải xông lên chém cá kình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời