03/02/2023 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan binh
觀兵

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:55

 

Nguyên tác

北庭送壯士,
貔虎數尤多。
精銳舊無敵,
邊隅今若何。
妖氛擁白馬,
元帥待雕戈。
莫守鄴城下,
斬鯨遼海波。

Phiên âm

Bắc đình tống tráng sĩ,
Tì hổ số vưu đa,
Tinh nhuệ cựu vô địch,
Biên ngung kim nhược hà.
Yêu phân ủng bạch mã,
Nguyên suý đãi điêu qua.
Mạc thủ Nghiệp Thành hạ,
Trảm kình Liêu Hải ba.

Dịch nghĩa

Sân phía bắc tiễn đoàn quân,
Số quân hùng mạnh lớn lao.
Đoàn quân tinh nhuệ đã từng là vô địch,
Mà sao nơi biên cương nay lại sảy ra như thế.
Yêu khí cản ngăn ngựa trắng,
Vị tướng lãnh chờ cây giáo có khắc.
Chớ có ở lại giữ Nghiệp Thành làm gì,
Phải xông lên ngọn sóng ở Liêu Hải mà chém cá kình.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sân bắc coi binh sĩ,
Hiên ngang lũ lượt qua.
Giỏi giang từng vô địch,
Ngoài biên nay thế a!
Yêu khí cản ngựa trắng,
Binh lính, tướng lãnh chờ!
Đừng giữ Nghiệp Thành nữa,
Chém kình sóng xông ra.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan binh