奉和嚴鄭公軍城早秋

秋風裊裊動高旌,
玉帳分弓射虜營。
已收滴博雲間戍,
更奪蓬婆雪外城。

 

Phụng hoạ Nghiêm Trịnh công “Quân thành tảo thu”

Thu phong diểu diểu động cao tinh,
Ngọc trướng phân cung xạ lỗ dinh.
Dĩ thu Trích Bác vân gian thú,
Cánh đoạt Bồng Bà tuyết ngoại thành.

 

Dịch nghĩa

Gió thu thổi cờ tướng hiệu trên cột cao bay phần phật,
Chủ tướng chia quân bắn tên vào trại địch.
Đã bắt được vô số tù binh trên núi Trích Bác mây phủ,
Lại còn chiếm được núi Bồng Bà đầy tuyết bên ngoài quan ải.


(Năm 764)

Nghiêm Trịnh công tức Nghiêm Vũ, võ tướng và thi sĩ đời Đường. Vì lập được nhiều công lớn, ông được thăng chức tới Kiểm hiệu sứ bộ thượng thư, tước tới Trịnh quốc công. Đỗ Phủ là bạn của thân phụ Vũ, nên Vũ rất kính nể, thường giúp đỡ tu bổ nhà cửa và thậm chí còn phong chức quan và đưa Đỗ Phủ vào phủ của mình làm việc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thu thổi hiệu kỳ phần phật
Chủ tướng chia quân bắn trại thù
Tù binh núi Trích mây mù
Non Bồng chiếm được tiếp thu ngoài thành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Gió thu vi vút khiến sao rung,
Trong dinh, diệt địch đã chia cung.
Đồn mây Tích Bác vừa thu được,
Thành tuyết Bồng Bà ắt lấy xong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời