奉酬嚴公寄題野亭之作

拾遺曾奏數行書,
懶性從來水竹居。
奉引濫騎沙苑馬,
幽棲真釣錦江魚。
謝安不倦登臨費,
阮籍焉知禮法疏。
枉沐旌麾出城府,
草茅無徑欲教鋤。

 

Phụng thù Nghiêm công “Ký đề dã đình” chi tác

Thập di tằng tấu sổ hàng thư,
Lãn tính tòng lai thuỷ trúc cư.
Phụng dẫn lạm kỵ sa uyển mã,
U thê chân điếu Cẩm giang ngư.
Tạ An bất quyện đăng lâm phí,
Nguyễn Tịch yên tri lễ pháp sơ.
Uổng mộc tinh huy xuất thành phủ,
Thảo mao vô kính dục giao sừ.

 

Dịch nghĩa

Khi giữ chức thập di đã từng làm một số tờ tâu,
Đến giờ vì tính lười nên ở chốn tre, nước.
Xin quá lạm mời được ngựa vùng Sa Uyển tới,
Ở chốn hoang liêu này ưa câu cá nơi sông Cẩm.
Tạ An đâu có ngại về tốn phí để lên cao chơi,
Nguyễn Tịch chẳng biết gì đến phép giao thiệp ngoài đời.
Cho bõ công cờ quạt ra khỏi thành, phủ,
Không đường nào là không muốn cào nhổ cho hết cỏ gai.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Thập di từng được đội ơn trời
Bến nước, nhà tre, tính thích lười
Ngựa tới sân rồng lòng vẫn thẹn
Cá câu sông Gấm cảnh rầy vui
Tạ An chẳng ngại tiền chơi núi
Nguyễn Tịch nào hay thói nịnh đời
Phiền đến tàn, cờ ra khỏi phủ
Đường quê muốn dọn sạch tranh, gai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thập di từng tấu một vài bài,
Giờ đây bến nước chỉ vì lười.
Ngựa Sa Uyển thường e vó tới.
Cá Cẩm Giang những thích câu chơi
Tạ An chẳng quản lên cao tốn,
Nguyễn Tịch mần ngơ cách ở đời.
Cờ quạt rời thành lòng những ngại,
Lối nào cũng muốn sạch tranh, gai.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Làm thập di tôi dâng bài tấu,
Tính lười, quen nương náu cỏ cây.
Cưỡi ngựa quý quá lạm thay,
Cẩm Giang câu cá ngày ngày ẩn thân.
Tạ An xưa, chẳng cần tốn kém,
Nguyễn Tich đâu biết đến xã giao?
Cờ xe ngày đến uống sao,
Nhà cỏ chẳng biết lời nào để thưa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm thập di đã từng dâng sớ
Tính lười nên vẫn ở nhà tre
Ngựa nòi được cưỡi vẫn e
Cá câu sông Cẩm ẩn cư an nhàn
Cất nhà cao Tạ An đâu ngại
Nguyễn Tịch đâu cần phải xã giao
Xuất thành uổng lá cờ đào
Không đường được lệnh phải cào cỏ gai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời