九日奉寄嚴大夫

九日應愁思,
經時冒險艱。
不眠持漢節,
何路出巴山。
小驛香醪嫩,
重岩細菊斑。
遙知簇鞍馬,
回首白雲間。

 

Cửu nhật phụng ký Nghiêm đại phu

Cửu nhật ưng sầu tứ,
Kinh thì mạo hiểm nan.
Bất miên trì Hán tiết,
Hà lộ xuất Ba san.
Tiểu dịch hương lao nộn,
Trùng nham tế cúc ban.
Dao tri thốc yên mã,
Hồi thủ bạch vân gian.

 

Dịch nghĩa

Ngày trùng cửu lại lòng thấy buồn,
Đã qua lúc gian nan mạo hiểm.
Không có mắt để duy trì khí tiết nhà Hán,
Đường nào để ra khỏi vùng Ba sơn.
Nơi quán dịch mùi rượu thơm nức,
Nơi sườn núi chập trùng bụi cúc nhỏ mọc từng rãnh.
Xa biết ngựa chạy lẹ,
Quay đầu trông khoảng mây trắng.


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày chín lòng sầu nổi,
Khổ mạo hiểm vừa qua.
Mắt chẳng giữ uy Hán,
Đường nào rời núi Ba.
Quán nhỏ rượu ngọt nức,
Sườn non cúc rộ hoa.
Xa biết yên ngựa phóng,
Quay đầu ngóng mây xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày trùng cửu, lòng bao buồn nhớ,
Bao hiểm nguy gian khổ trải qua rồi.
Cờ tiết trong tay, giấc ngủ đành thôi,
Có cách nào rời Ba Sơn đi tiếp?
Nơi trạm nhỏ vào ngày hương toả khắp,
Núi trập trùng bên cúc sắc hương phô.
Ở nơi xa trông xe ngựa lô nhô,
Giữa mây trắng tôi lo, đầu lặng cúi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày Trùng cửu thấy lòng buồn bã
Bao gian nan thì đã qua rồi
Cầm cờ không lúc nào thôi
Cách nào mới được phép rời Ba sơn
Nơi quán dịch thoảng thơm rượu đục
Bên núi non bụi cúc mọc đầy
Xa xa ngựa phóng như bay
Lửng lơ mây trắng đầu quay trông vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời