Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:55

復愁其六

胡虜何曾盛,
干戈不肯休。
閭閻聽小子,
談笑覓封侯。

 

Phục sầu kỳ 06

Hồ lỗ hà tằng thịnh,
Can qua bất khẳng hưu.
Lư diêm thính tiểu tử,
Đàm tiếu mịch phong hầu.

 

Dịch nghĩa

Giặc Hồ vẫn còn mạnh chăng,
Mà binh đao mãi chưa nguôi?
Nghe tụi trai trẻ trong xóm bàn tán,
Chúng chê cười chuyện kiếm quan tước (tòng quân).


(Năm 767)

Bài này phản đối việc mở rộng đất đai, xâm lăng các nước láng giềng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giặc Hồ sao vẫn mạnh,
Can qua chẳng hết mau.
Quanh làng nghe trẻ nhỏ,
Đàm tiếu chuyện phong hầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giặc Hồ sao mạnh thế?
Can qua chưa chịu yên
Xóm làng nghe lũ trẻ
Chuyện phong hầu còn bàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hồ tặc sao hưng thịnh,
Can qua chẳng dứt lâu.
Cổng làng nghe lũ nhỏ,
Cười nhạo chuyện phong hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giặc Hồ sao mãi hung hăng,
Chiến tranh lâu quá, chẳng bằng lòng thôi.
Xóm thôn nghe trẻ nhỏ cười,
Chê bai người thích tìm nơi phong hầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bọn giặc sao còn mạnh,
Loạn lạc mãi chưa yên.
Làng xóm nghe bọn trẻ,
Cười nhạo chuyện làm quan.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lũ giặc Hồ phải chăng còn mạnh
Mà binh đao sao mãi chưa an
Xóm làng trai trẻ họp bàn
Chê cười việc ứng tòng quân phong hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời