30/09/2023 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục sầu kỳ 06
復愁其六

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:55

 

Nguyên tác

胡虜何曾盛,
干戈不肯休。
閭閻聽小子,
談笑覓封侯。

Phiên âm

Hồ lỗ hà tằng thịnh,
Can qua bất khẳng hưu.
Lư diêm thính tiểu tử,
Đàm tiếu mịch phong hầu.

Dịch nghĩa

Giặc Hồ vẫn còn mạnh chăng,
Mà binh đao mãi chưa nguôi?
Nghe tụi trai trẻ trong xóm bàn tán,
Chúng chê cười chuyện kiếm quan tước (tòng quân).

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giặc Hồ sao vẫn mạnh,
Can qua chẳng hết mau.
Quanh làng nghe trẻ nhỏ,
Đàm tiếu chuyện phong hầu.
(Năm 767)

Bài này phản đối việc mở rộng đất đai, xâm lăng các nước láng giềng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục sầu kỳ 06