Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/10/2005 11:44

復愁其一

人煙生處僻,
虎跡歸新蹄。
野鶻翻窺草,
村船逆上溪。

 

Phục sầu kỳ 01

Nhân yên sinh xứ tích,
Hổ tích quy tân đề.
Dã cốt phiên khuy thảo,
Thôn thuyền nghịch thượng khê.

 

Dịch nghĩa

Chỗ người ở có khói bếp lác đác,
Dấu chân cọp vừa đi qua để lại.
Chim cắt bay tìm mồi trong cỏ,
Thuyền trong xóm ngược lên đầu suối.


(Năm 767)

Đỗ Phủ làm chùm bài này trong thời gian ở Quỳ châu. Lúc đó nhà Đường vừa dẹp yên loạn An Lộc Sơn thì giặc Thổ Phồn lại xâm lấn ở Mân châu (nay là huyện Mân, tỉnh Thiểm Tây) và Linh châu (nay là huyện Linh, tỉnh Ninh Hạ) nên ông vừa vui được ít lâu thì lại buồn là vì thế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Khói nhà nơi vắng vẻ
Vết hổ vừa đi qua
Hạc nội liệng nhìn cỏ
Thuyền thôn ngược dòng khe

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Khói bếp lờ mờ hiện,
Dấu chân cọp mới qua.
Hạc đồng chao liếc cỏ,
Thuyền ngược dòng khe qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà ai làn khói tỏa,
Cọp về dấu chân còn.
Ó liệng rình đồng cỏ,
Trên khe ngược thuyền thôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khói, người, chỗ ở vắng tanh,
Hổ qua, chân để rành rành dấu đây.
Cánh đồng cỏ, cắt lượn bay,
Con thuyền trong xóm ra tay ngược dòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nơi dân ở, ít khói,
Vết chân cọp còn mới.
Cắt đồng rình bụi gai,
Thuyền dân chèo ngược suối.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bếp khói vương có người lác đác
Dấu cọp qua để vết mới nguyên
Tìm mồi chim cắt bay chuyền
Dân trong xóm ngược con thuyền lên khe

Chưa có đánh giá nào
Trả lời