15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 22:18

復陰

方冬合遝玄陰塞,
昨日晚晴今日黑。
萬里飛蓬映天過,
孤城樹羽揚風直。
江濤簸岸黃沙走,
雲雪埋山蒼兕吼。
君不見:
夔子之國杜陵翁,
牙齒半落左耳聾。

 

Phục âm

Phương đông hạp đạp huyền âm tắc,
Tạc nhật vãn tình kim nhật hắc.
Vạn lý phi bồng ánh thiên qua,
Cô thành thụ vũ dương phong trực.
Giang đào bá ngạn hoàng sa tẩu,
Vân tuyết mai sơn thương huỷ hống.
Quân bất kiến
Quỳ tử chi quốc Đỗ Lăng ông,
Nha xỉ bán lạc tả nhĩ lung.

 

Dịch nghĩa

Vừa láo nháo tới mùa đông thì ảm đạm đã bao trùm,
Hôm qua chiều tạnh, hôm nay đen kịt.
Cỏ bồng bay vạn dặm rợp bóng mặt trời,
Thành cô quạnh, cờ trên cột căng gió.
Sóng sông lùa bãi khiến cát vàng chạy,
Tuyết với mây chôn núi khiến con tê giác xanh rống lên.
Anh chẳng thấy:
Ông Đỗ Lăng kia đang ở vùng Quỳ,
Răng rụng quá nửa, tai trái điếc.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vừa mới vào đông đã đen kịt,
Hôm qua hơi hửng, nay xám xịt.
Cỏ bồng vạn dặm loáng trên trời,
Cột cờ thành lẻ cơn gió rít.
Sóng sông lùa bãi, cát vàng trôi,
Tuyết mây phủ núi tê giác rống.
Anh chẳng thấy:
Lão Đỗ Lăng ở nơi Quỳ quốc,
Răng rụng nửa hàm, tai trái điếc.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giờ vào đông, trời mây mờ mịt,
Hôm qua chiều sáng nay đen kịt
Ngang trời vạn dặm, cỏ bồng bay,
Thành cõi cờ thẳng, gió thổi lay.
Cát vàng bờ sông, gió cuốn bốc,
Mây, tuyết che núi, tê ngưu khóc.
Có thấy ông Đỗ đất Quỳ Châu,
Hàm răng rụng nửa, tai trái điếc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông vừa tới đầy trời u ám
Chiều qua quang nay xám sịt rồi
Cỏ bay vạn dặm che trời
Thành cô quạnh lá cờ phơi phới hồng
Cát vàng chạy sóng sông lùa mãi
Tuyết với mây chôn núi tê kêu
Bạn thấy chăng:
Ông Đỗ Lăng ở Quỳ Châu
Điếc bên tai trái, răng sâu nửa hàm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời