30/05/2022 05:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phục âm
復陰

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:18

 

Nguyên tác

方冬合遝玄陰塞,
昨日晚晴今日黑。
萬里飛蓬映天過,
孤城樹羽揚風直。
江濤簸岸黃沙走,
雲雪埋山蒼兕吼。
君不見:
夔子之國杜陵翁,
牙齒半落左耳聾。

Phiên âm

Phương đông hạp đạp huyền âm tắc,
Tạc nhật vãn tinh kim nhật hắc.
Vạn lý phi bồng ánh thiên qua,
Cô thành thôn vũ dương phong trực.
Giang đào bá ngạn hoàng sa tẩu,
Vân tuyết mai sơn thương huỷ hống.
Quân bất kiến
Quỳ[1] tử chi quốc Đỗ Lăng ông[2],
Nha xỉ bán lạc tả nhĩ lung.

Dịch nghĩa

Vừa láo nháo tới mùa đông thì ảm đạm đã bao trùm,
Hôm qua chiều tạnh, hôm nay đen kịt.
Cỏ bồng bay vạn dặm rợp bóng mặt trời,
Thành cô quạnh, cờ trên cột căng gió.
Sóng sông lùa bãi khiến cát vàng chạy,
Tuyết với mây chôn núi khiến con tê giác xanh rống lên.
Anh chẳng thấy:
Ông Đỗ Lăng kia đang ở vùng Quỳ,
Răng rụng quá nửa, tai trái điếc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vừa mới vào đông đã đen kịt,
Hôm qua hơi hửng, nay xám xịt.
Cỏ bồng vạn dặm loáng trên trời,
Cột cờ thành lẻ cơn gió rít.
Sóng sông lùa bãi, cát vàng trôi,
Tuyết mây phủ núi tê giác rống.
Anh chẳng thấy:
Lão Đỗ Lăng ở nơi Quỳ quốc,
Răng rụng nửa hàm, tai trái điếc.
(Năm 767)

[1] Tên đất thuộc Tứ Xuyên, gần Phụng Tiết.
[2] Tác giả tự gọi mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phục âm