Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:25

立秋後題

日月不相饒,
節序昨夜隔。
玄蟬無停號,
秋燕已如客。
平生獨往願,
惆悵年半百。
罷官亦由人,
何事拘形役?

 

Lập thu hậu đề

Nhật nguyệt bất tương nhiêu
Tiết tự tạc dạ cách
Huyền thiền vô đình hào
Thu yến dĩ như khách
Bình sinh độc vãng nguyện
Trù trướng niên bán bách
Bãi quan diệc do nhân
Hà sự câu hình dịch.

 

Dịch nghĩa

Trời trăng không nhường nhau,
Đêm qua tiết cũ đã cách xa rồi.
Ve sầu đen kêu không ngừng nghỉ,
Én đã tới như khách lạ.
Nguyện vọng độc nhất trong đời đã đi mất rồi,
Rất buồn khi đã nửa đời người.
Việc từ quan là do ta,
Hà tất còn câu nệ hình thức sinh nhai.


(Năm 759)

Bài này làm khi giữ chức tư công tham quân ở Hoa Châu, nhằm lúc mất mùa, ông từ quan, đưa gia quyến tới Từ Châu nương nhờ nhà một người cháu, cuộc sống rất cơ cực.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngày tháng chẳng buông tha
Tiết trời đêm đổi khác
Ve buồn kêu xót xa
Én thu, người phiêu bạt
Mộng ước đời mau qua
Năm mươi sầu tuổi hạc
Bổng lộc tự mình ra
Sao đày thân khổ cực ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngày tháng vẫn không tha,
Qua đêm thay tiết khác.
Ve sầu không dứt ca,
Chim én thu làm khách.
Hơn nửa trăm trôi qua,
Ứơc mơ giờ chẳng đạt.
Chức từ cũng tại ta,
Việc gì lo nhọc xác.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Ngày tháng chẳng tha nhau
Thời tiết đêm qua cách
Ve sầu kêu luôn miệng
Én thu đã như khách
Trăm năm quá nửa rồi
Nguyền xưa lỗi xoành xoạch
Luồn cúi khổ thân chi?
Quan tư thôi bỏ quách


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày tháng chẳng tha nhau,
Thời tiết đêm qua khác.
Én thu như khách về,
Ve sầu kêu không dứt,
Cuộc đời lỗi nguyền xưa,
Rầu rĩ quá năm chục.
Làm quan là do người,
Sao để thân khổ cực?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời trăng chưa hề lầm lạc
Đêm hôm qua tiết khác đổi rồi
Ve sầu kêu mãi không thôi
Én đà trở lại như người khách xa
Nguyện ước đã xa ta thật sự
Chỉ buồn là tuổi nửa đời rồi
Từ quan là tự thân tôi
Sao còn câu nệ cuộc đời lầm than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời trăng không nhường nhịn nhau,
Đêm qua tiết cũ cách nhau xa rồi.
Ve sầu kêu mãi không thôi,
Én về như khách nổi trôi trên trời.
Ước mong đi mất trong đời,
Rất buồn khi nửa đời người đi qua.
Việc từ quan ấy do ta,
Cần gì câu nệ hình hài sinh nhai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời