06/07/2022 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lập thu hậu đề
立秋後題

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:25

 

Nguyên tác

日月不相饒,
節序昨夜隔。
玄蟬無停號,
秋燕已如客。
平生獨往願,
惆悵年半百。
罷官亦由人,
何事拘形役?

Phiên âm

Nhật nguyệt bất tương nhiêu
Tiết tự tạc dạ cách
Huyền thiền vô đình hào
Thu yến dĩ như khách
Bình sinh độc vãng nguyện
Trù trướng niên bán bách
Bãi quan diệc do nhân
Hà sự câu hình dịch.

Dịch nghĩa

Trời trăng không nhường nhau,
Đêm qua tiết cũ đã cách xa rồi.
Ve sầu đen kêu không ngừng nghỉ,
Én đã tới như khách lạ.
Nguyện vọng độc nhất trong đời đã đi mất rồi,
Rất buồn khi đã nửa đời người.
Việc từ quan là do ta,
Hà tất còn câu nệ hình thức sinh nhai.

Bản dịch của Hải Đà

Ngày tháng chẳng buông tha
Tiết trời đêm đổi khác
Ve buồn kêu xót xa
Én thu, người phiêu bạt
Mộng ước đời mau qua
Năm mươi sầu tuổi hạc
Bổng lộc tự mình ra
Sao đày thân khổ cực ?
(Năm 759)

Bài này làm khi giữ chức tư công tham quân ở Hoa Châu, nhằm lúc mất mùa, ông từ quan, đưa gia quyến tới Từ Châu nương nhờ nhà một người cháu, cuộc sống rất cơ cực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lập thu hậu đề