25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:40

遣興五首其二(地用莫如馬)

地用莫如馬,
無良復誰記。
此日千里鳴,
追風可君意。
君看渥窪種,
態與駑駘異。
不雜蹄齧間,
逍遙有能事。

 

Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 2 (Địa dụng mạc như mã)

Địa dụng mạc như mã,
Lương phục thuỳ ký.
Thử nhật thiên lý minh,
Truy phong khả quân ý.
Quân khan Ác Oa chủng,
Thái dữ nô thai dị.
Bất tạp đề khiết gian,
Tiêu dao hữu năng sị (sự).

 

Dịch nghĩa

Việc xem đất chẳng giống như ngựa,
Không có Vương Lương lấy ai mà phát hiện ngựa tốt.
Ngày nay kêu vang ngàn dặm,
Đuổi gió đúng với ý anh.
Anh thấy loại ngựa thần từ sông Ác Oa,
Cung cách khác xa loại ngựa thồ.
Móng không chung nơi chỗ trống,
Phải khoáng đãng mới nên việc.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vẻ đất chẳng như ngựa,
Không Lương ai thấy rõ.
Ngày đó hí dặm ngàn,
Tung gió, ý người thoả.
Anh thấy giống ngựa thần.
Khác xa loại chuyên chở.
Nơi trống chẳng chịu chung,
Khoáng đãng tung bốn vó.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Vật đất dùng không gì bằng ngựa,
Thiếu ngựa hay thực khó nên công.
Một ngày ngàn dặm cũng xong.
Đuổi theo kịp gió vừa lòng quân vương.
Ngựa mồ hôi máu khác thường,
Hình dung chẳng phải như phường ngựa nuôi.
Đừng chăm lẫn lộn, xem tồi,
Khi tiêu dao mới thấy tài ngựa hay!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vật trên đất không gì bằng ngựa
Không có Lương ai lựa giống hay
Hí vang ngàn dặm một ngày
Phi nhanh kịp gió cho tày ý vua
Ông xem đấy Ác Oa ngựa tốt
Dung mạo xa so các ngựa thường
Đừng chung giống tạp một chuồng
Nuôi riêng thoải mái vì rằng ngựa hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sử dụng đất không như xử ngựa,
Không Vương Lương ngựa ai rằng hay.
Ngày nay kêu hí vang ngàn dặm,
Đuổi gió đúng theo anh lúc này.
Ác Oa anh thấy từ thần mã,
Khác xa cung cách ngựa thồ đây.
Móng không chỗ chụm vào nơi trống,
Khoáng đãng mới nên việc trổ tài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời