15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:15

遣興五首其五(昔在洛陽時)

昔在洛陽時,
親友相追攀。
送客東郊道,
遨遊宿南山。
煙塵阻長河,
樹羽成皋間。
回首載酒地,
豈無一日還。
丈夫貴壯健,
慘戚非朱顏。

 

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)

Tích tại Lạc Dương thì,
Thân hữu tương truy phan.
Tống khách đông giao đạo,
Ngao du túc Nam sơn.
Yên trần trở trường hà,
Thụ vũ thành cao gian.
Hồi thủ tái tửu địa,
Khởi vô nhất nhật hoàn.
Trượng phu quý tráng kiện,
Thảm thích phi chu nhan.

 

Dịch nghĩa

Khi xưa lúc ở Lạc Dương,
Bạn bè người thân thường giắt díu.
Tiễn khách nơi ngoại ô phía đông,
Đi chơi phiếm và ở ngay núi Nam.
Khói bụi ngăn sông dài,
Cây mọc thành cách ngăn với gò.
Quay đầu tìm nơi sẵn rượu.
Há không có một ngày nào đó trở về hay sao?
Thân trai quý ở cái mạnh khoẻ,
Buồn thảm nó làm hại vẻ mặt hồng hào của mình.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước hồi ở Lạc Dương,
Bạn bè cùng giắt díu.
Tiễn khách đường mé đông,
Núi Nam chỗ tạm trú.
Khói bụi ngăn sông dài,
Cây lá gò ngăn trở.
Quay đầu nhớ nơi vui,
Há không ngày về đó.
Mạnh khoẻ mới là trai,
Rầu rĩ xấu mặt đỏ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhớ thuở sống Lạc Dương ngày trước,
Bạn bè thân, mỗi bước bên nhau.
Tiễn người ra cõi đông giao,
Ngao du thoả chí ẩn vào núi Nam.
Gió bụi nổi, cách ngăn sông núi,
Cây um tùm mọc chắn Thành Cao.
Quay đầu rót rượu tiễn nhau,
Không ngày quay lại, thực đâu có ngờ!
Bậc trượng phu cốt nhờ mạnh khoẻ,
Đau xót nhiều, da dẻ hết tươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ lúc ở Lạc Dương thuở trước
Bạn bè thân thương dắt dìu nhau
Tiễn đưa bịn rịn đông giao
Lúc đi chơi phiếm nghỉ vào núi Nam
Khói bụi sông dài ngăn nhiều đoạn
Cây và chim làm bạn khúc cong
Quay đầu nhìn chốn rượu nâng
Ngày vui trở lại há rằng không sao
Thân trai sức phải dồi dào
Buồn lo làm kém hồng hào thịt da.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi xưa đang ở Lạc Dương,
Bạn bè thân thích người thường dìu nhau.
Phía đông tiễn khách vùng sâu,
Dạo đi thoả chí ở ngay Nam đồi.
Khói sương ngăn bởi sông dài,
Cách ngăn cây mọc bãi dày ven sông.
Tìm nơi sẵn rượu ngoái trông.
Há không có một ngày mong trở về?
Thân trai mạnh khoẻ quý ghê!
Buồn rầu làm hại mặt huê hồng hào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời