20/08/2022 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)
遣興五首其五(昔在洛陽時)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 16:15

 

Nguyên tác

昔在洛陽時,
親友相追攀。
送客東郊道,
遨遊宿南山。
煙塵阻長河,
樹羽成皋間。
回首載酒地,
豈無一日還。
丈夫貴壯健,
慘戚非朱顏。

Phiên âm

Tích tại Lạc Dương thì,
Thân hữu tương truy phan.
Tống khách đông giao đạo,
Ngao du túc Nam sơn.
Yên trần trở trường hà,
Thụ vũ thành cao gian.
Hồi thủ tái tửu địa,
Khởi vô nhất nhật hoàn.
Trượng phu quý tráng kiện,
Thảm thích phi chu nhan.

Dịch nghĩa

Khi xưa lúc ở Lạc Dương,
Bạn bè người thân thường giắt díu.
Tiễn khách nơi ngoại ô phía đông,
Đi chơi phiếm và ở ngay núi Nam.
Khói bụi ngăn sông dài,
Cây mọc thành cách ngăn với gò.
Quay đầu tìm nơi sẵn rượu.
Há không có một ngày nào đó trở về hay sao?
Thân trai quý ở cái mạnh khoẻ,
Buồn thảm nó làm hại vẻ mặt hồng hào của mình.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước hồi ở Lạc Dương,
Bạn bè cùng giắt díu.
Tiễn khách đường mé đông,
Núi Nam chỗ tạm trú.
Khói bụi ngăn sông dài,
Cây lá gò ngăn trở.
Quay đầu nhớ nơi vui,
Há không ngày về đó.
Mạnh khoẻ mới là trai,
Rầu rĩ xấu mặt đỏ.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (I) kỳ 5 (Tích tại Lạc Dương thì)