15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:23

去蜀

五載客蜀郡,
一年居梓州。
如何關塞阻,
轉作瀟湘遊。
世事已黃發,
殘生隨白鷗。
安危大臣在,
不必淚長流。

 

Khứ Thục

Ngũ tải khách Thục quận,
Nhất niên cư Tử Châu.
Như hà quan tái trở,
Chuyển tác Tiêu Tương du.
Thế sự dĩ hoàng phát,
Tàn sinh tuỳ bạch âu.
An nguy đại thần tại,
Bất tất lệ trường lưu.

 

Dịch nghĩa

Năm năm làm khách ngụ cư nơi thủ phủ đất Thục,
Một năm ở Tử châu.
Do các cửa ải đang trở ngại vì chiến sự,
Nên đành đi chơi vùng Tiêu Tương.
Việc đời đã làm tóc hoá vàng,
Kiếp sống tàn tạ trên sông nước theo đàn chim hải âu.
Việc quốc gia an nguy đã có các đại thần lo,
Can chi ta cứ khóc mãi.


(Năm 765)

Đỗ Phủ cùng gia quyến tới ngụ cư tại thảo đường ở đất Thục được 5 năm thì Thành Đô có loạn Từ Tri Đạo nên lánh nạn sang Tử Châu khoảng một năm, rồi Quỳ Châu một năm nữa. Sau đó, ông đưa gia quyến xuống thuyền rời đất Thục, sang huyện Gia Lăng, tỉnh Hồ Bắc, rồi lại theo sông Trường Giang tới vùng Tiêu Tương thuộc tỉnh Hồ Nam. Ông viết bài này trong thời gian đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thục quận năm năm khách,
Năm tròn ở Tử Châu.
Sao quan hà hiểm trở,
Lại đây đó ngao du?
Sự thế phôi màu tóc,
Đời tàn gửi cánh âu.
An, nguy có cụ lớn,
Lọ phải lệ tuôn dào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quận Thục năm năm ở,
Từ Châu năm một thôi.
Ải quan gặp trắc trở,
Chuyển đến Tiêu, Tương chơi.
Thế sự cho vàng tóc,
Theo âu trắng cuối đời.
An, nguy quan lớn gánh,
Bất tất lệ dài rơi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Năm năm đất Thục trú thân,
Tử Châu đã ở đến gần một năm.
Mặc dầu quan tái cách ngăn,
Tiêu Tương cũng tới tuy rằng xa xôi.
Việc đời vàng cả tóc rồi,
Chim âu, ta sống nổi trôi theo mày.
Yên, nguy, quan lớn đều hay,
Việc chi cứ để lệ này trào tuôn!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm năm trên đất Thục,
Một năm ngụ Tử Châu.
Quan ải tuy cách trở,
Tiêu Tương cũng tới sau.
Việc đời khiến tóc bạc,
Sống thừa theo lũ âu.
Yên, nguy tuỳ quan lớn,
Hơi đâu lệ rào rào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm năm ngụ cư nơi Thục quận
Một năm đi lánh nạn Tử Châu
Đường đi quan ải dễ đâu
Nên lưu lạc chốn địa đầu Tiêu Tương
Việc đời quá nhiễu nhương vàng tóc
Sống tàn theo chim nước hải âu
An nguy nhà nước quan lo
Hơi đâu ta cứ khóc cho dài dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời