Thu này mưa lâm râm,
Tháng hai gió lạnh thổi.
Nước sáng dưới lùm cây,
Vạn nhà trong mây khói.
Những lo đi khó khăn,
Chín dặm tin chẳng tới.
Ven sông Sản đi theo,
Trời đông Hán vời vợi.
Cưỡi ngựa sáu thước cao,
Lưng như chim hồng sải.
Công tử gặp mặt liền,
Hớn hở cùng cười nói.
Vùng Hồ, Việt đều bay,
Thương cho cảnh giam trói.
Bữa ăn thấp thỏm hoài,
Dựa hiên lòng bối rối.
Rau non ngập dưới bùn,
Cúc mùa nát trong bụi.
Diều quạ yếu kể gì,
Ưng, cắt còn tránh lối.
Ở xóm bắc, kìa coi,
Ông ngõ nam thấy khoái.
Trải chiếu câu sông ròng,
Sao biết hứng tới cuối.

tửu tận tình do tại