大雨其二

昨夜霜娥幽絳宮,
如河之淚散漫空。
馮夷怒放蛟龍鬥,
坤軸傾擠草木窮。
搖槳為誰中野子,
倚樓何事少陵翁。
請將下邑千家氣,
架作雲間萬丈虹。

 

Đại vũ kỳ 2

Tạc dạ sương nga u giáng cung,
Như hà chi lệ tản mạn không.
Phùng Di nộ phóng giao long đấu,
Khôn trục khuynh tễ thảo mộc cùng.
Dao tương vị thuỳ trung dã tử,
Ỷ lâu hà sự Thiếu Lăng ông.
Thỉnh tương hạ ấp thiên gia khí,
Giá tác vân gian vạn trượng hồng.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua cô gái goá lặng lẽ trong cung cấm
Nước mắt như sông tràn tuôn khắp nẻo
Hà Bá nổi giận để cho loài giao long đánh nhau
Trục đất nghiêng đẩy cỏ cây đến tận cùng
Người trong cánh đồng hoang kia vì ai khua mái chèo
Ông lão Thiếu Lăng việc gì mà đứng tựa lầu
Xin đem khí lực của nghìn nhà nơi thôn ấp
Bắc làm cây cầu vồng muôn trượng giữa khoảng mây trời[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Đêm qua, gái goá trong cung tía
Lệ tựa sông, tràn khắp đó đây
Phùng Di giận, giao long đánh lộn
Trục đất nghiêng, cây cỏ rạc đầy
Chuyển lái vì ai ngoài nội đó?
Dựa lầu, thương cụ Thiếu Lăng thay
Xin gom hơi thở muôn nhà lại
Ngàn trượng cầu vồng bắc giữa mây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm nay gái goá trong cung cấm
Nước mắt tuôn trào chảy tựa sông
Trục đất ngửa nghiêng xô thảo mộc
Thần sông nổi giận đấu giao long
Vì ai ngoài nội thuyền quay lái
Tựa gác Thiếu Lăng chuyện chẳng mòng
Khí lực muôn nhà gom trở lại
Giữa trời bắt một chiếc cầu vồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Gái goá đêm qua chốn hậu cung
Làm sao châu lệ ngập ngang không
Phùng Di giận bực, thuồng luồng quấy
Trục đất xoay nghiêng lũ cuốn rừng
Khua mái vì ai Trùng Dã tử
Tựa lầu sao nhỉ Thiếu Lăng ông
Xin đem khí thế ngàn thôn xóm
Muôn trượng ngang mây bắc nhịp vồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gái goá đêm qua trong lảnh cung,
Tuôn tràn nước mắt khắp như sông.
Ngả nghiêng trục đất xô cây cỏ,
Nổi giận thần sông đấu hổ long.
Đồng nội vì ai thuyền bẻ lái,
Tựa lầu sao thế Thiếu Lăng ông?
Xin đem khí lực nghìn thôn ấp,
Bắc chiếc cầu vồng giữa khoảng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời