Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:55

巴山

巴山遇中使,
雲自峽城來。
盜賊還奔突,
乘輿恐未迴。
天寒邵伯樹,
地闊望仙臺。
狼狽風塵裏,
群臣安在哉?

 

Ba sơn

Ba sơn ngộ trung sứ,
Vân tự Giáp Thành lai.
Đạo tặc hoàn bôn đột,
Thặng dư khủng vị hồi.
Thiên hàn Thiệu Bá thụ,
Địa khoát vọng tiên đài.
Lang bái phong trần lý,
Quần thần an tại tai?

 

Dịch nghĩa

Tại núi ba có gặp vị sứ giả từ trung ương,
Ông ta nói rằng ông từ Giáp Thành lại.
Bọn giặc cướp trốn chạy hết rồi,
Nhưng xe nhà vua sợ chưa về kinh đô.
Cây Thiệu Bá gặp trời lạnh,
Đài vọng tiên ở nơi quãng đất rộng.
Lang bạt trong cơn gió bụi,
Các quan giờ ở nơi nao.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi Ba Sơn gặp ông sứ giả
Bảo ta rằng: “Ở Thiểm Thành sang”
Giặc còn xông xáo hung hăng
Xe vua biết có ngày mong trở về
Cây Thiểm Châu gớm ghê trời lạnh
Đài Vọng Tiên đã quạnh hiu rồi
Non sông gió bụi tả tơi
Trăm quan thử hỏi giờ thời đi đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ba sơn gặp sứ vua,
Nói từ Giáp Thành tới.
Quân giặc đã chạy dài,
Xe vua chưa trở lại.
Cây Thiệu Bá lạnh run,
Đài Vọng tiên vời vợi
Các quan ở nơi nao,
Lang bạt trong gió bụi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại núi Ba gặp ông sứ giả
Nói Giáp Thành từ đó ghé qua
Giặc còn hung dữ xông pha
Xe quan đâu giám lân la trở về
Cây Thiệu Bá ủ ê trời lạnh
Vọng tiên đài quãng rộng nẻo xa
Trong cơn khốn khổ phong ba
Các quan trốn chạy bây giờ nơi nao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ kinh sứ đến núi ba,
Ông ta có nói từ xa Giáp Thành.
Giặc thù trốn chạy hết nhanh,
Nhưng vua run sợ, kinh thành chưa vô.
Đường lê gặp lạnh trời khô,
Vọng tiên đài ở nơi mờ quãng xa.
Trong cơn lang bạt phong ba,
Các quan chạy giặc bây giờ nơi nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời