05/02/2023 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba sơn
巴山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 02:55

 

Nguyên tác

巴山遇中使,
雲自峽城來。
盜賊還奔突,
乘輿恐未迴。
天寒邵伯樹,
地闊望仙臺。
狼狽風塵裏,
群臣安在哉?

Phiên âm

Ba sơn ngộ trung sứ,
Vân tự Giáp Thành[1] lai.
Đạo tặc hoàn bôn đột,
Thặng dư khủng vị hồi.
Thiên hàn Thiệu Bá thụ[2],
Địa khoát vọng tiên[3] đài.
Lang bái phong trần lý,
Quần thần an tại tai?

Dịch nghĩa

Tại núi ba có gặp vị sứ giả từ trung ương,
Ông ta nói rằng ông từ Giáp Thành lại.
Bọn giặc cướp trốn chạy hết rồi,
Nhưng xe nhà vua sợ chưa về kinh đô.
Cây Thiệu Bá gặp trời lạnh,
Đài vọng tiên ở nơi quãng đất rộng.
Lang bạt trong cơn gió bụi,
Các quan giờ ở nơi nao.

Bản dịch của Phan Ngọc

Núi Ba Sơn gặp ông sứ giả
Bảo ta rằng: “Ở Thiểm Thành sang”
Giặc còn xông xáo hung hăng
Xe vua biết có ngày mong trở về
Cây Thiểm Châu gớm ghê trời lạnh
Đài Vọng Tiên đã quạnh hiu rồi
Non sông gió bụi tả tơi
Trăm quan thử hỏi giờ thời đi đâu?
(Năm 763)

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Phía đông núi Ba.
[2] Chỉ cây đường lê. Theo Sử ký, Yên Thiệu công thế gia, Thiệu Bá là vị quan biết chăm sóc dân, khi chết đi, nhân dân trồng đường lê để ghi nhớ, nên gọi là Thiệu Bá thụ.
[3] Nơi thờ thần tiên (Đạo giáo) trong cung vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ba sơn