34.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2012 09:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2012 10:40

惡樹

獨繞虛齋徑,
常持小斧柯。
幽陰成頗雜,
惡木剪還多。
枸杞因吾有,
雞棲奈汝何。
方知不材者,
生長漫婆娑。

 

Ác thụ

Độc nhiễu hư trai kính,
Thường trì tiểu phủ kha.
U âm thành pha tạp,
Ác mộc tiễn hoàn đa.
Cẩu kỷ nhân ngô hữu,
Kê thê nại nhữ hà.
Phương tri bất tài giả,
Sinh trưởng mạn bà sa.

 

Dịch nghĩa

Chỉ có nó trên con đường quanh phòng trống,
Thường cầm dao dài chặt cành nhỏ.
Nơi tối tăm cứ dần thành um tùm,
Cây xấu chặt rồi lại mọc dữ.
Vì ta có sẵn cây cẩu kỷ,
Nên gà tới đậu biết làm sao.
Thế mới rõ cái thứ bất tài,
Lại chóng lớn tốt bề bề.Bài này làm năm 761 khi Đỗ Phủ ở tại Thành Đô. Tác giả dùng những loại cây ác để chỉ người, muốn nói đến những người ác đương thời như Trình Nguyên Chấn 程元振, Lý Phụ Quốc 李輔國, Ngư Triều Ân 魚朝恩 là 3 hoạn quan chuyên xu nịnh sàm tấu giết hại trung thần, trước đó có Lý Lâm Phủ 李林甫 và Dương Quốc Trung 楊國忠.

Lý Lâm Phủ đã sàm tấu giết nhiều người tài như: Hoàng Phủ Duy Minh 皇甫唯明 (Lũng Hữu Tiết độ sứ), Vi Kiên 韋堅 (Tấn Vân thái thú), Lý Thích Chi 李適之 (Thái tử thiếu bảo), Dương Thận Căng 楊慎矜 (Hộ bộ thị lang), Trương Vương Tuyên 張王宣 (Thái phủ thiếu khanh), Liễu Trách Lực 柳責力 (Kiêu vệ binh tào), Đỗ Hữu Lân 杜有鄰 (Tán thiện đại phu), Lý Ung 李邕 (Bắc Hải thái thú). Những gia đình bị giết chết hơn cả trăm, hình phạt tru di tam tộc. Những kẻ xu nịnh đó là những loại ác thụ, cần phải chặt bỏ, nhưng chặt xong chúng mọc lên nhiều hơn trước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mày làm chật đường lối
Ta cầm búa ở tay
Chen chúc đường rậm tối
Cây hoang chặt bỏ ngay
Cây cần ta phải giữ
Gà qué cần đến mày
Mới hay thứ vô dụng
Sao mà sống tràn đầy?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Ác thụ

..............

Kê tê 鷄栖 : tên một loại cây , đó là cây tạo giác 皂角树 hay tạo giáp 皂荚 , dùng làm thuốc .

Bài này Đổ Phủ làm năm 761 khi ông ở tại Thành Đô .
Tác giả dùng những loại cây ác để chỉ người . Tác giả muốn nói đến những người ác đương thời
như Trình Nguyên Chấn 程元振 , Lý Phụ Quốc 李辅国 , Ngư Triều Ân 鱼朝恩 là 3 hoạn quan chuyên xu
nịnh sàm tấu giết hại trung thần .

Trước đó có Lý Lâm Phủ 李林甫 và  Dương Quốc Trung 杨国忠.
Lý Lâm Phủ đã sàm tấu giết nhiều người tài như :

-Hoàng Phủ Duy Minh 皇甫唯明 ( Lũng Hữu Tiết độ sứ )
-Vi Kiên 韦坚 ( Tấn Vân thái thú )
-Lý Thích Chi 李适之 ( Thái tử thiếu bảo )
-Dương Thận Căng 杨慎矜( Hộ bộ thị lang)
-Trương Vương Tuyên 张王宣( Thái phủ thiếu khanh)
-Liễu Trách Lực 柳责力( Kiêu vệ binh tào)
-Đỗ Hữu Lân 杜有邻( Tán thiện đại phu)、
-Lý Ung 李邕( Bắc Hải thái thú ).
.........
Những gia đình bị giết chết hơn cả trăm , hình phạt tru di tam tộc  ...
Đó là những loại ÁC THỤ , cần phải chặt bỏ , nhưng chặt xong chúng mọc lên nhiều hơn trước .

Vài lời lạm bàn .

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mọc vòng ngoài phòng trống,
Vẫn dùng dao chặt cành.
Đất ẩm mọc càng lẹ,
Cây dại đốn lại sinh.
Cẩu kỷ ta sẵn có,
Gà đậu cứ mặc tình.
Mới hay kẻ tài kém,
Đời sống lại phát nhanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ trên đường vòng quanh phòng vắng
Thường cầm rìu chặt đẵn vứt đi
Mọc nơi tăm tối rậm rì
Chặt rồi mọc lại có khi hơi nhiều
Cẩu kỷ thứ ta yêu làm thuốc
Còn bọn mi chỉ gác chuồng gà
Bất tài giờ mới nhận ra
Sinh sôi nẩy nở hằng hà thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quanh phòng mọc lối đi
Thường cầm rìu đốn chặt
Đất ẩm bụi rậm rì
Chặt xong cây lại phát.
Chế thuốc cần cẩu kỷ
Làm chuồn gà dùng bây
Rõ toàn bọn vô sỉ
lại sinh sôi tràn đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ trên đường vắng quanh phòng,
Thường cầm dao dài chặt cành thòng bỏ đi.
Cây cối um tùm ích gì,
Cây xấu cứ chặt rồi thì mọc thêm.
Ta có cẩu kỷ bên thềm,
Nên gà tới đậu biết êm thế nào.
Mới rõ bất tài tào lao,
Lại chóng lớn tốt phổng phao bề bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời