Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:19

將赴宣州留題揚州禪智寺

故裏溪頭松柏雙,
來時盡日倚松窗。
杜陵隋苑已絕國,
秋晚南遊更渡江。

 

Tương phó Tuyên Châu lưu đề Dương Châu Thiền Trí tự

Cố lý khê đầu tùng bách song,
Lai thời tận nhật ỷ tùng song. 
Đỗ Lăng tùy uyển dĩ tuyệt quốc, 
Thu vãn nam du cánh độ giang.

 

Dịch nghĩa

Nơi ở cũ ngay đầu dòng suối với hai cây tùng và bách
Đến đây ở suốt ngày ngồi dựa bên cửa sổ nhìn tùng bách bên ngoài
Cũng như vườn nhà Tuỳ, Đỗ Lăng cũng coi như là nước cũ đã mất rồi
Cuối mùa thu, lại vẫn còn làm một chuyến qua sông đi xuống phía nam nữa

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đầu nguồn tùng bách hai cây
Là nơi ở cũ chính đây chốn này
Suốt ngày tựa cửa nhìn cây
Bách tùng ngoài ấy lòng này buồn sao
Vườn Tuỳ còn thấy đâu nào
Đỗ Lăng quê cũ chìm vào hư không
Tàn thu còn phải qua sông
Nam du cách trở mà lòng sầu vương


Nguồn: Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường (Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm biên dịch), NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nơi cũ đầu khe bách cạnh thông
Đến mùa tựa cửa suốt ngày trông
Vườn Tuỳ thành Đỗ nay đà mất
Thu cuối vào nam trẫy chuyến sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn cũ đầu khe cỏ bách tùng
Suốt ngày say ngắm tựa bên song
Vườn Tuỳ nước cũ nay đâu nữa
Thu muộn vào nam chuyến vượt sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ở cũ có thông và bách
Suốt ngày ngồi tựa vách nhìn thông
Đã tuyệt tích vườn Đỗ Lăng
Cuối thu làm chuyến đi nam bằng đò.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi ở đầu khe với bách, tùng,
Suốt ngày dựa cửa nhìn mông lung.
Đỗ Lăng, Tuỳ uyển, nay đã mất,
Một chuyến cuối thu, nam vượt sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chốn cũ đầu khe giữa bách tùng
Đến nơi ngày suốt dựa song tùng
Đỗ Lăng Tuỳ Uyển nước đà tuyệt
Thu hết chơi nam lại vượt sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời