Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:58

萬里銜蘆別故鄉,
雲飛雨宿向瀟湘。
數聲孤枕堪垂淚,
幾處高樓欲斷腸。
度日翩翩斜避影,
臨風一一直成行,
年年辛苦來衡嶽,
羽翼摧殘隴塞霜。

 

Nhạn

Vạn lý hàm lô biệt cố hương,
Vân phi vũ túc hướng Tiêu Tương.
Sổ thanh cô chẩm kham thuỳ lệ,
Kỷ xứ cao lâu dục đoạn trường.
Độ nhật phiên phiên tà tị ảnh,
Lâm phong nhất nhất trực thành hàng.
Niên niên tân khổ lai Hành Nhạc,
Vũ dực tồi tàn Lũng tái sương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngậm lau khô bỏ quê vạn dặm
Hướng Tiêu Tương tạnh tiến mưa dừng
Gối đơn nghe nhạn, rưng rưng
Lầu cao đất khách buồn dâng nát hồn
Ngày lại ngày mỏi mòn lượn bóng
Trước gió thu thẳng tắp thành hàng
Năm năm khổ đến Hành San
Sương đầu Lũng xác xơ tàn cánh lông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vạn dặm tha lau biệt cố hương,
Mây bay mưa ngủ hướng Tiêu Tương.
Tiếng kêu gối chiếc đành rơi lệ,
Nơi chốn lầu cao khiến đoạn trường.
Ngày trọn bay bay nghiêng lệch ảnh,
Gió cơn mỗi mỗi xếp ngay đường.
Năm năm đau khổ về Hành Nhạc,
Lông cánh tồi tàn, ải Lũng sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm ngậm lau biệt cố hương
Mây bay mưa ngủ hướng Tiêu Tương
Gối đơn mấy tiếng lòng tuôn lệ
Lầu tía đôi nơi dạ đoạn trường
Bay vút qua ngày toan trốn nắng
Xếp nhanh gặp gió thẳng thành hàng
Năm năm gian khổ về Hành Nhạc
Lông cánh tồi tàn ải Lũng sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ biệt quê bay xa vạn dặm
Dù mây mưa hướng nhắm Tiêu Tương
Tiếng kêu nghe lệ khôn ngăn
Lầu cao nhiều chốn lòng buồn quặn đau
Dưới ánh nắng bay mau tránh bóng
Trong gió bay thành nhóm thẳng hàng
Năm năm cay đắng núi Hành
Khói sương ải Lũng tồi tàn cánh lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lau ngậm rời quê xa dặm ngàn
Tiêu Tương mây lướt nghỉ mưa giăng.
Lầu cao phận khách lòng đau thắt
Gối lẻ nghe âm lệ khó ngăn.
Vun vút nắng chan nghiêng tránh bóng
Chung đàn gió tạt thẳng thành hàng.
Hằng năm khổ nhọc về Hành Nhạc
Ải Lũng sương rơi long cánh tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm tha lau rời cố hương,
Mây bay mưa trú hướng Tiêu Tương
Vài lời gối chiếc cam tuôn lệ,
Đôi xứ lầu cao muốn đoạn trường.
Vùn vụt qua ngày nghiêng tránh bóng,
Xếp nhanh gặp gió thẳng lên đường.
Năm năm cay đắng về Hành Nhạc,
Lông cánh gãy tàn ải Lũng sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời