14/08/2020 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:58

 

Nguyên tác

萬里銜蘆別故鄉,
雲飛雨宿向瀟湘。
數聲孤枕堪垂淚,
幾處高樓欲斷腸。
度日翩翩斜避影,
臨風一一直成行,
年年辛苦來衡嶽,
羽翼摧殘隴塞霜。

Phiên âm

Vạn lý hàm lô biệt cố hương,
Vân phi vũ túc hướng Tiêu Tương.
Sổ thanh cô chẩm kham thuỳ lệ,
Kỷ xứ cao lâu dục đoạn trường.
Độ nhật phiên phiên tà tị ảnh,
Lâm phong nhất nhất trực thành hàng.
Niên niên tân khổ lai Hành Nhạc,
Vũ dực tồi tàn Lũng tái sương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngậm lau khô bỏ quê vạn dặm
Hướng Tiêu Tương tạnh tiến mưa dừng
Gối đơn nghe nhạn, rưng rưng
Lầu cao đất khách buồn dâng nát hồn
Ngày lại ngày mỏi mòn lượn bóng
Trước gió thu thẳng tắp thành hàng
Năm năm khổ đến Hành San
Sương đầu Lũng xác xơ tàn cánh lông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Nhạn