Nam đất Long Thành có Miếu Văn,
Thánh Tông khai sáng nghiệp trường quy.
Sáu năm sau đổi thành trường Giám,
Nườm nượp con quan đến mỗi kỳ.
Bia đá ông nghè Lê Thánh tạc,
Nối dài tên tuổi những khoa thi.
Xây nền học vấn ngàn năm ấy,
Công đức Tuyên vương vẫn mãi ghi.

tửu tận tình do tại