Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Chương Dương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quốc Tử Giám (Đặng Phi Hiển): Bản dịch của Hoàng Chương Dương

Nam đất Long Thành có Miếu Văn,
Thánh Tông khai sáng nghiệp trường quy.
Sáu năm sau đổi thành trường Giám,
Nườm nượp con quan đến mỗi kỳ.
Bia đá ông nghè Lê Thánh tạc,
Nối dài tên tuổi những khoa thi.
Xây nền học vấn ngàn năm ấy,
Công đức Tuyên vương vẫn mãi ghi.

Ảnh đại diện

Kiếm hồ vọng dạ (Đặng Phi Hiển): Bản dịch của Hoàng Chương Dương

Ai hay hồ có tự bao giờ,
Một mảnh gương trong bóng lặng tờ.
Nước vẽ mây trôi sao dõi nguyệt,
Hàng cây xanh biếc phố quanh bờ.
Trên thuyền nâng chén giai nhân chuyện,
Trăng xế vần thơ khó hững hờ.
Hoạn lộ bao năm nhà vẫn nhớ,
Thư phòng sương đẫm mái đầu phơ.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]