媚醯

國破家亡恨未灰,
忍聞中使詔頻推。
裏玹一入黃江水,
多謝君王送死來。

 

Mị Ê

Quốc phá gia vong hận vị hôi,
Nhẫn văn trung sứ chiếu tần thôi.
Lý hiền nhất nhập Hoàng giang thuỷ,
Đa tạ quân vương tống tử lai.

 

Dịch nghĩa

Nước mất nhà tan, mối hận còn chưa nguôi
Nỡ lòng nào nghe trung sứ mang chiếu liên hồi giục vào hầu vua
Quấn khăn lao xuống dòng nước sông Hoàng
Đa tạ đức vua đã mang lại cho cơ hội được chết


Theo Lý kỷ, Mị Ê là vương phi của Sạ Đẩu chúa nước Chiêm Thành. Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, chém chết Sạ Đẩu tại trận, bắt cung phi thê thiếp của y trở về nước. Khi đi đến sông Lý Nhân (tức sông Hoàng ngày nay, tại đó có dựng đền thờ) sai trung sứ và thị nữ vào bắt ép Mị Ê tới hầu ở thuyền ngự. Mị Ê phẫn uất, lấy khăn trắng (bạch huyền, có bản chép là bạch chiên - chăn trắng) quấn chặt lấy người rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Nay xét thấy nước Chiêm Thành vốn không có chăn. Trong câu phá của bài thơ có chú rằng: chiên là tên loại cây dùng để làm ra vải. Người nước ta cũng gọi váy của người Chiêm là chiên, vậy thì nàng Mị Ê quấn váy trắng vào người nhảy xuống nước cũng có lý.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Nước mất nhà tan hận chửa nguôi,
Nỡ nghe trung sứ lệnh ban đòi.
Quấn khăn thác xuống sông Hoàng ấy,
Đa tạ quân vương chết được rồi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mất nhà tan hận chửa nguôi,
Hầu vua nỡ để giục liên hồi.
Quấn khăn lao xuống sông Hoàng đó,
Đa tạ đức vua chết được rồi.

11.00
Trả lời