27/09/2022 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mị Ê
媚醯

Tác giả: Đặng Minh Khiêm - 鄧鳴謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2017 13:32

 

Nguyên tác

國破家亡恨未灰,
忍聞中使詔頻推。
裏玹一入黃江水,
多謝君王送死來。

Phiên âm

Quốc phá gia vong hận vị hôi,
Nhẫn văn trung sứ chiếu tần thôi.
Lý chiên nhất nhập Hoàng giang thuỷ,
Đa tạ quân vương tống tử lai.

Dịch nghĩa

Nước mất nhà tan, mối hận còn chưa nguôi
Nỡ lòng nào nghe trung sứ mang chiếu liên hồi giục vào hầu vua
Quấn khăn lao xuống dòng nước sông Hoàng
Đa tạ đức vua đã mang lại cho cơ hội được chết

Bản dịch của nhóm Hoàng Thị Ngọ

Nước mất nhà tan hận chửa nguôi,
Nỡ nghe trung sứ lệnh ban đòi.
Quấn khăn thác xuống sông Hoàng ấy,
Đa tạ quân vương chết được rồi!
Theo Lý kỷ, Mị Ê là vương phi của Sạ Đẩu chúa nước Chiêm Thành. Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, chém chết Sạ Đẩu tại trận, bắt cung phi thê thiếp của y trở về nước. Khi đi đến sông Lý Nhân (tức sông Hoàng ngày nay, tại đó có dựng đền thờ) sai trung sứ và thị nữ vào bắt ép Mị Ê tới hầu ở thuyền ngự. Mị Ê phẫn uất, lấy khăn trắng (bạch huyền, có bản chép là bạch chiên - chăn trắng) quấn chặt lấy người rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Nay xét thấy nước Chiêm Thành vốn không có chăn. Trong câu phá của bài thơ có chú rằng: chiên là tên loại cây dùng để làm ra vải. Người nước ta cũng gọi váy của người Chiêm là chiên, vậy thì nàng Mị Ê quấn váy trắng vào người nhảy xuống nước cũng có lý.

Nguồn: Thoát Hiên vịnh sử thi tập, Đặng Minh Khiêm, NXB Văn học, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Minh Khiêm » Mị Ê