Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: điếu tế (258) Hoà Thân (3)

Đăng bởi Vanachi vào 23/09/2008 23:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/11/2009 06:09

挽和珅其一

誰道今皇恩遇殊,
法寬難為罪臣舒。
墜樓空有偕亡志,
望闕難陳替死書。
白練一條君自了,
愁腸萬縷妾何知。
可憐最是黃昏後,
夢裏相逢醒也無。

 

Vãn Hoà Thân kỳ 1

Thuỳ đạo kim hoàng ân ngộ thù?
Pháp khoan nan vị tội thần thư.
Truỵ lâu không hữu giai vong chí,
Vọng khuyết nan trần thế tử thư.
Bạch luyện nhất điều quân tự liễu,
Sầu trường vạn lũ thiếp hà tri.
Khả liên tối thị hoàng hôn hậu,
Mộng lý tương phùng tỉnh dã vô.

 

Dịch nghĩa

Ai bảo rằng vua bây giờ ân ngộ lắm?
Phép khoan dung mà khó nương cho kẻ tội thần.
Chỉ còn lại ý chí mong quên hết mà muốn gieo lầu,
Ngóng lên cửa khuyết (chầu vua) khó dâng được thư mong chết thay.
Một dải lụa trắng chàng tự kết thúc,
Vạn mối sầu trong ruột, thiếp biết tính sao.
Đáng thương thay, nhất là mỗi khi sau hoàng hôn,
Trong mộng được gặp nhau, mả tỉnh dậy đã chẳng còn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai bảo vua nay ân ngộ lắm?
Phép khoan nào đoái tội thần đây.
Gieo lầu chỉ có lòng quên hết,
Chầu khuyết khó dâng giấy chết thay.
Lụa trắng một dây chàng tự kết,
Lòng sầu vạn mối thiếp nào hay.
Khá thương mỗi buổi khi trời tối,
Trong mộng gặp nhau, tỉnh mất rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoà Thân

Tên Tham quan này,khi chết cũng được một kẻ chung tình làm thơ than khóc nhỉ.Thế ra hắn ta cũng còn hạnh phúc.

VISEADO
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý bài Vãn Hoà thân 1

Phần chữ Hán từ Tri bị lộn thành Như. Mong vanachi sửa lại để bạn đọc khỏi lầm lẫn. Cảm ơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời