Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 23/09/2008 18:55 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/09/2008 22:05 bởi hongha83
Đậu Khấu 豆蔻, năm sinh năm mất không rõ, là người đẹp đất Giang Nam đời Thanh, sau là vợ của quan đại thần Hoà Thân. Khi nghe tin Hoà Thân mất, nàng đã gieo lầu tự vẫn. Thơ để lại còn hai bài.