17/01/2022 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Hoà Thân kỳ 1
挽和珅其一

Tác giả: Đậu Khấu - 豆蔻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 23:10

 

Nguyên tác

誰道今皇恩遇殊,
法寬難為罪臣舒。
墜樓空有偕亡志,
望闕難陳替死書。
白練一條君自了,
愁腸萬縷妾何知。
可憐最是黃昏後,
夢裏相逢醒也無。

Phiên âm

Thuỳ đạo kim hoàng ân ngộ thù?
Pháp khoan nan vị tội thần thư.
Truỵ lâu không hữu giai vong chí,
Vọng khuyết nan trần thế tử thư.
Bạch luyện nhất điều quân tự liễu,
Sầu trường vạn lũ thiếp hà tri.
Khả liên tối thị hoàng hôn hậu,
Mộng lý tương phùng tỉnh dã vô.

Dịch nghĩa

Ai bảo rằng vua bây giờ ân ngộ lắm?
Phép khoan dung mà khó nương cho kẻ tội thần.
Chỉ còn lại ý chí mong quên hết mà muốn gieo lầu,
Ngóng lên cửa khuyết (chầu vua) khó dâng được thư mong chết thay.
Một dải lụa trắng chàng tự kết thúc,
Vạn mối sầu trong ruột, thiếp biết tính sao.
Đáng thương thay, nhất là mỗi khi sau hoàng hôn,
Trong mộng được gặp nhau, mả tỉnh dậy đã chẳng còn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai bảo vua nay ân ngộ lắm?
Phép khoan nào đoái tội thần đây.
Gieo lầu chỉ có lòng quên hết,
Chầu khuyết khó dâng giấy chết thay.
Lụa trắng một dây chàng tự kết,
Lòng sầu vạn mối thiếp nào hay.
Khá thương mỗi buổi khi trời tối,
Trong mộng gặp nhau, tỉnh mất rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Khấu » Vãn Hoà Thân kỳ 1