Sống bảy mươi xưa nay đã mấy
Trừ tuổi thơ sau đấy tuổi già
Tháng năm khoảng giữa còn ra
Nào là mưa nắng nào là xót xa
Được cao ca trước hoa dưới nguyệt
Nâng chén vàng nghiêng hết cùng nhau
Người đời tiền lắm lo nhiều
Quan trong triều có được đâu thế này
Tiền quan to nhiều hay lo lắng
Rốt cuộc là đầu trắng sớm hơn
Đời người năm tháng mỏi mòn
Hoàng hôn chuông tiễn sáng ran tiếng gà
Người trước mắt điểm qua bạn thấy
Năm rồi năm vùi dưới đất sâu
Nhấp nhô cỏ mộ thấp cao
Hằng năm đến nửa ai nào viếng thăm

tửu tận tình do tại