26/10/2020 22:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất thế ca
一世歌

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 07:58

 

Nguyên tác

人生七十古來少,
前除幼年後除老。
中間光景沒多時,
又有炎霜與煩惱。
花前月下得高歌,
急須滿把金樽倒。
世上錢多賺不盡,
朝裏官多做不了。
官大錢多心轉憂,
落得自家頭白早。
春夏秋冬捻指間,
鍾送黄昏雞報曉。
請君細點眼前人,
一年一度埋芳草。
草里高低多少墳,
一年一半無人掃。

Phiên âm

Nhân sinh thất thập cổ lai thiểu,
Tiền trừ ấu niên hậu trừ lão.
Trung gian quang cảnh bất đa thời,
Hựu hữu viêm sương dữ phiền não.
Hoa tiền nguyệt hạ đắc cao ca,
Cấp tu mãn bả kim tôn đảo.
Thế nhân tiền đa trạm bất tận,
Triều lý quan đa tố bất liễu.
Quan đại tiền đa tâm chuyển ưu,
Lạc đắc tư gia đầu bạch tảo.
Xuân hạ thu đông niệp chỉ gian,
Chung tống hoàng hôn kê báo hiểu.
Thỉnh quân tế điểm nhãn tiền nhân,
Nhất niên nhất độ mai phương thảo.
Thảo lý cao đê đa thiểu phần,
Nhất niên nhất bán vô nhân tảo.

Dịch nghĩa

Xưa nay người sống bẩy mươi tuổi ít có
Trước trừ tuổi thơ sau trừ tuổi già
Khoảng thời gian ở giữa chẳng nhiều
Lại còn có nắng mưa và sầu não
Nay được cao ca trước hoa dưới trăng
Hãy nghiêng nhanh đầy chén vàng
Người đời tiền nhiều thu lắm lời
Quan trong triều có nhiều không có vui thế này
Quan to tiền nhiều lòng thêm lo lắng
Rốt cuộc đầu bạc sớm
Năm tháng qua nhanh vùn vụt
Chuông tiễn hoàng hôn gà báo sáng
Mời bạn hãy điểm xem người trước mắt
Năm nào cũng có người vùi dưới lớp cỏ thơm
Phần mộ là những ô cỏ thấp cao
Hằng năm có đến một nửa không người tảo mộ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sống bảy mươi xưa nay đã mấy
Trừ tuổi thơ sau đấy tuổi già
Tháng năm khoảng giữa còn ra
Nào là mưa nắng nào là xót xa
Được cao ca trước hoa dưới nguyệt
Nâng chén vàng nghiêng hết cùng nhau
Người đời tiền lắm lo nhiều
Quan trong triều có được đâu thế này
Tiền quan to nhiều hay lo lắng
Rốt cuộc là đầu trắng sớm hơn
Đời người năm tháng mỏi mòn
Hoàng hôn chuông tiễn sáng ran tiếng gà
Người trước mắt điểm qua bạn thấy
Năm rồi năm vùi dưới đất sâu
Nhấp nhô cỏ mộ thấp cao
Hằng năm đến nửa ai nào viếng thăm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Nhất thế ca